Apvienosimies mantojuma dēļ!

  • Kultūra
  • 16.05.2017 12:53
  • 48 skatījumi
img

XXI gadsimts ir atnesis daudz jaunu pārbaudījumu, problēmu, traģēdiju… Te mēs dzirdam, ka Tuvajos Austrumos tiek sagrauti pasaules nozīmes kultūras pieminekļi… Diemžēl daudziem mūsdienās kultūras mantojums ir vien tukša skaņa; visa vērtība, kas mums palikusi no senčiem (pieminekļi, mākslas darbi, arhitektūras šedevri) neizraisa ne īpašas emocijas, ne piederības sajūtu. Tāpēc reti kuru sāpināja ziņa par Bamijānas Budas statuju uzspridzināšanu Afganistānā, Palmiras kompleksu Sīrijā, seno šumeru pilsētu Irākā… Viss notiekošais šķiet kas tāls un nesvarīgs. Cilvēce zaudē pašu vērtīgāko, kas tai ir – senču kultūras mantojumu. Vēl Hemingvejs rakstīja: “Nejautā, kam skan zvans. Tas zvana arī par tevi!” Visi planētas iedzīvotāji ir saistīti neredzamām saitēm, kas kopumā veido lielu, sarežģītu, neizturīgu, bet visiem ļoti nepieciešamu tīklu, kuru mēs saucam par kultūru, lai gan ne vienmēr saprotam, par ko ir runa.

Satraukta par kultūras pieminekļu iznīcināšanu, UNESCO izsludināja akciju ar lozungu “Apvienosimies mantojuma dēļ!” (Unite for heritage), kuras mērķis ir labas gribas cilvēku spēku apvienošana kultūras vērtību saglabāšanai, morālā atbalsta sniegšana tiem, kuri cīnās par spēku apvienošanu pasaules nozīmes šedevru saglabāšanai.

Latvijas Nacionālā komisija 12. aprīlī uzsāka akciju “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Akcijas galvenais mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par kultūras mantojuma izpēti, kā arī nodrošināt atbalstu skolotājiem, kuri integrē kultūras mantojuma izpētes un aizsardzības jautājumus mācību plānos. Par šī nopietnā pasākuma dalībniekiem var kļūt skolēni, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, arī skolotāji. Akcija ietver radošo darbu konkursu, kur fotokolāžas veidā atspoguļo kādu kultūras mantojuma objektu (pieminekli, artefaktu, tradīciju utt.), kā arī autora klātbūtni. Darbs nedrīkst būt mehānisks divu fotogrāfiju savienojums, tam jāveido kompozīcija ar vienotu ideju.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 37 (16.05.2017.)