Laikraksta redakcija

Iveta Leikuma - valdes locekle, korespondente/žurnāliste. Vidējā speciālā (pedagoģiskā) izglītība. Tālākizglītība projektu vadībā un sociālajā darbā, pētnieciskajā žurnalistikā.  Stādā redakcijā no 2015. gada septembra. Tālr. 26439370ivetaleikuma@inbox.lv
 

 

Jeļena Avsjukeviča - laikraksta redaktore, mājas lapas redaktore, krievu izdevuma tehniskā sekretāre, korespondente/žurnāliste. Augstākā izglītība filoloģijā. Redakcijā strādā no 2018. gada jūlija. Tālrunis darbā: 65681464,  mobilais: 28229226.
Lolita Ļapere - sekretāre, kasiere. Vidējā speciālā izglītība (finansists). Redakcijā no 2021. gada marta. Tālrunis darbā: 65681464 
 Laikraksta korespondenti

Aleksejs Gončarovs — korespondents. Vidējā speciālā izglītība mežsaimniecības jomā. Redakcijā strādā kopš 1973. gada augusta. Veido publikācijas par visdažādākajām tēmām: daba, problēmas, likteņstāsti, sociālā aizsardzība un citas.
Tālrunis darbā — 65681464, mobilais — 26065838.

Andrejs Jakubovskis - ārštata korespondents. Augstākā izglītība. Vēstures un kultoroloģijas skolotājs, ārpusklases pasākumu vadītājs, pasākumu organizators. Ar laikrakstu sadarbojas no 1991. gada. 2004. gadā ieguvis 3. vietu par rakstu "Mūsējie Rīgā"Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā. Tālr. 29503665

 

 

 

   
   
 Tulkotāja
 

 

   
 Maketētāja

Ilga Akutjonoka - laikraksta meketētāja no 2020.gada jūlija. Augstākā izglītība.