Reklāmas pieņem tikai elektroniski — CD, DVD, zibatmiņa vai sūtot uz e-pastu ezerzeme@ezerzeme.lv. Reklāmas jāiesniedz melnbaltas  *.eps formātā,  kā arī  jāiesniedz reklāmas materiāla kontrolfails   *. tiff, *.png  vai *.jpg. Laikraksts tiek maketēts IBM vidē.

 

Izcenojumi reklāmai, kā arī reklāmas iesniegšanas kārtība

 

Laikraksta formāts A3, melnbaltā druka. Laikraksts iznāk reizi nedēļā (piektdienās) uz 20 lpp., latviešu un krievu valodā. 

- Melnbaltā publikācija. Cena par vienu kvadrātcentimetru - EUR 0,50 + PVN (krievu un latviešu valodā kopā).

- Krāsainā publikācija. Cena par vienu kvadrātcentimetru - EUR 1,50 + PVN (krievu un latviešu valodā kopā).  950  kvadrātcentimetri (pilna lapa) un vairāk - EUR 1,00 + PVN (krievu un latviešu valodā kopā).

- Pieteikums publicēšanai jāiesūta 7 dienas pirms vēlamā datuma, gatavie materiāli - ne vēlāk kā 4 dienas pirms vēlamā datuma.

- Vēlamais reklāmas platums gatavai reklāmai: 4,6 cm; 9,7 cm, 14,8 cm, atsevišķos gadījumos platums var būt cits.  Maksimālais reklāmas platums – 25 cm.

- Maksimālais augstums - 38 cm (1. lpp. – atsevišķi vienojoties par izmēriem).

- Ja reklāmu nepieciešams atkārtot vairākkārt, tad 2. un visām pārējām publicēšanas reizēm 10% atlaide, bet pirmā ir par pilnu maksu.

- Par publikāciju 1. lappusē  20% uzcenojums.   

- Biedrībām: Nekomerciāla projekta publicitāte EUR 0,25 par kvadrātcentimetru + PVN.

- Biedrībām: Nekomerciāla projekta publicitāte (raksts vairāk par 1000 rakstu zīmēm)  EUR 0,15 + PVN                   

- Reklāmas raksti (vairāk par 1000 rakstu zīmēm) EUR 0,35 par kvadrātcentimetru + PVN.

Reklāmas aģentūrām 15 % atlaide.

P.S. Reklāmas pieteikumā jānorāda, cik reizes jāpublicē.

Reklāmraksta publicēšana  www.ezerzeme.lv  EUR 70/140 + PVN (7 dienas/28 dienas)

Reklāmraksts ar  saglabāšanu arhīvā EUR 280 + PVN

Sludinājumu un reklāmas nodaļas tālrunis: 65681464.

ezerzeme@ezerzeme.lv

SIA "LER-8" valdes locekle Iveta Leikuma