Baltkrievu Kupala un informatīvā diena imigrantiem Daugavpilī

  • Kultūra
  • 14.07.2017 14:56
  • 82 skatījumi
img

7. jūlijā Daugavpilī, Dubrovina parkā, notika neparasts un ļoti svarīgs pasākums: no vienas puses, pilsētas Baltkrievu kultūras centrs krāsaini svinēja Kupalas svētkus, no otras puses, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un “Sadarbības platforma” projekta “Informatīvais centrs imi- grantiem” ietvaros rīkoja informatīvo dienu.

Svētku maratonu atklāja Sandra Zalcmane, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja, kura uzrunāja visus klātesošos, pastāstīja par pasākuma mērķiem un uzdevumiem. Uz skatuves uzstājās folkloras kolektīvi, informatīvās dienas dalībnieki prezentēja savas organizācijas. Jāsaka, ka pasākuma apmeklētājiem iespēju bija ļoti daudz. Biedrības-organizatores teltī visi gribētāji varēja saņemt konsultācijas juridiskajos un sociālajos jautājumos attiecībā uz imigrantiem no trešajām valstīm. Cilvēki nāca dažādi, arī jautājumi Daugavpils iedzīvotājiem bija ļoti dažādi. Ne vienmēr tie skāra bēgļu vai patvēruma meklētāju problemātiku, taču detalizētas atbildes tika sniegtas visiem. Kā man pateica biedrības “Patvērums “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina: “Mēs nevienam neaizveram durvis, cenšamies palīdzēt visiem.” Nodarbinātības valsts aģentūras telts nebija īpaši populāra, taču veltīgi. Dienesta darbinieki bija sagatavojuši vakanču sarakstu, kuras bija gatavi piedāvāt ikvienam gribētājam. Taču, jāsaka, ka pašā svētku sākumā apmeklētāju vairākums bija pensionāri, kurus neinteresēja darba piedāvājumi.

Starp informatīvās dienas dalībniekiem bija arī Daugavpils “Biznesa inkubators” – organizācija, kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem pārvērst ideju konkrētā biznesa plānā, un biedrība “Sadarbības platforma”, kura iepazīstināja visus gribētājus ar projektiem, kas virzīti integrācijas iespēju paplašināšanai. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs bija gatavs atbildēt uz jautājumiem, saistītiem ar lauksaimniecības biznesu mūsu valstī, par subsīdijām un projektu iespējām zemniekiem, kā arī par izglītības iegūšanas iespējām tiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību.

Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 53 (14.07.2017.)