Veiksme uzsmaidīja

  • Kultūra
  • 26.10.2018 20:43
  • 354 skatījumi
img

Deja ir veids, kā tuvoties neaizsniedzamajam, to pielabināt un iepazīt, tieši tādēļ šī gada 20. oktobrī Dagdas Novada JIC sporta deja kolektīvs «NIKA» (vad. Veronika Mamedova) piedalījās IV Jauno izpildītāju starptautiskajā konkursā-festivālā, Daugavpilī, “Sapņi piepildās!”.

Konkursā piedalījās ap 500 kolektīvu gan no Latvijas, gan no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties lielā gājienā, redzēt motorbaikus un retro mašīnas, bildēties ar mīļākajiem mutlfilmu varoņiem.
Nominācijā no 9 -11 gadiem bija 41 kolektīvs, to starpā mēs ieguvām 2. un 3. vietu.
2. vietu ieguva grupas deja «Melanholiskais valsis» - Melānija Skreba, Danila Eduards Zavadskis, Ruslans Rešetņaks, Anastasija Pizāne, Katrīna Dmitrijeva, Uldis Margevičs, Valērija Trizna, Edmunds Babris, Sofija Lubgāne un Kristaps Karvelis.
3. vietu ieguva duets ar deju «Baltais valsis» - Melānija Skreba un Danila Eduards Zavadskis.
Gribam pateikties Dagdas novada iedzīvotājiem par finansiālo atbalstu (kopā tika saziedoti 292 eiro) - tā kā dalības maksa konkursam tika savākta labdarības diskotēkas ietvaros (160 eiro). Kā arī atlikušā summa tieks izmantota jaunu tērpu šūšanai(132 eiro). Liels  paldies visiem  mūsu  atbalstītājiem  un  labvēļiem: Dagdas Kultūras centram, Dagdas novada Jauniešu  iniciatīvu  centram  un biedrībai «Dagne», kā arī DJ - MOTOR (Sergejs Begarovs), AYVIK (Aivis Mizāns), DINNY (Deniss Panteleika ), GREY (Juris Kartenko ), YOURIK (Jurijs Lovčinovskis), HOTTABICH (Nikodems Kartenko) un JULIUS (Jūlija Smoļaņinova) un  protams  bērnu  vecākiem.
Patīkami kārtējo reizi atzīt, ka «Dagdas novads - roku rokā esam kopā!» Pateicībā  - Veronika  Mamedova