Dagdas novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu ar Narewkas pašvaldību

Dagdas Baltkrievu biedrības “Verbica” ansamblis “Akolica” un Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trūlis 2.-3. septembrī devās uz Poliju uz festivālu “Dozynkowy” (Apkūlības). Brauciena galvenais mērķis – sadarbības līguma parakstīšana starp Narewkas pašvaldību un Dagdas novada pašvaldību.

 Sadraudzības līgums paredz realizēt projektus starp Narewkas un Dagdas novada kultūras un izglītības iestādēm, veicināt ekonomisko sakaru dibināšanu un attīstību starp Narewkas un Dagdas novada uzņēmējiem. Organizēt un atbalstīts pašvaldības kolektīvu un mākslinieku savstarpējo apmaiņu, piedaloties abu valstu rīkotajos kultūras pasākumos, izstrādāt un realizēt tūrisma attīstības projektus ar mērķi popularizēt vēsturiskos un tūrisma objektus Narewkas pašvaldības Hajnówkas rajonā un Dagdas novadā, piedalīties kopēju projektu un programmu izstrādē un, īstenojot projektus, organizēt kopīgus pasākumus kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai.Evita KrūmiņaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 69 (08.09.2017.)