Kārtējā tikšanās ar novada domes darbiniekiem

Pagājušajā otrdienā notika kārtējā krāslaviešu tikšanās ar novada domes un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, šoreiz poliklīnikas rajonā. Uz pasākumu ieradās apmēram divi desmiti mikrorajona iedzīvotāju, kuri vēlējās saņemt atbildes uz konkrētiem jautājumiem.

Sakarā ar Krāslavas pensionāru biedrības priekšsēdētāja Edmunda Gekiša, galvenā tikšanās organizatora, prombūtni pasākuma vadītāja pienākumus uzņēmās novada domes izpilddirektors Jānis Geiba. Sociālās jomas jautājumus izskaidroja Sociālā dienesta vadītāja Vija Bārtule – jo īpaši par to, kā viņas vadītā iestāde sadarbībā ar pašvaldības policiju cenšas risināt problēmas ar  nolaidīgiem kaimiņiem, kuri neievēro pienācīgu kārtību dzīvoklī un kuru dēļ cieš vienā kāpņu telpā dzīvojošie pilsētnieki. Pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” vadītāja vietniece Svetlana Saksone atgādināja klātesošajiem, ka līdz septembra beigām labiekārtošanas darbinieki pirmdienās un piektdienās savāc atkritumus no privātmājām. Daudzi īpašnieki jau novērtējuši šīs iespējas, jo tieši ražas novākšanas laikā un sagatavošanās ziemai periodā mazdārziņos un augļu dārzos rodas daudz atkritumu.Marina NIPĀNETurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 72 (19.09.2017.)