Par zvaigznēm nepiedzimst, par tādām kļūst

img

Tradicionāli svētki, ne vienkārši, bet ilgi gaidīti. Vēl nav noklusuši Svariņu iespaidi, kad Latvijas Republikas jubilejas gadā seko uzaicinājums uz Konstantinovu. Tikšanās prieks, smaidi, cerība, ka Jaungada brīnumi turpināsies…

Pirmais pārsteigums: mēs iegājām ne parastā, bet zvaigžņotā zālē! Viss atbilda talantīgo un viesmīlīgo režisoru iecerēm. Tautas nama griesti un sienas bija pārvērtušās līdz nepazīšanai. Cik darba ieguldīts, cik meistarīgi īstenotas mākslinieciskās idejas. Pie klātajiem galdiem šauri. Tikai vienreiz viņi, dziedošā un dejojošā novada kultūras pavarda vadītāji un mākslinieciskās pašdarbības dalībnieki, var atļauties tādus svētkus, kad arī bez viņiem atpūtas un jautrības karuselis griezīsies plānotajā tempā. Tā arī notika. Aizsteidzoties notikumiem pa priekšu, teikšu: “Kopīgā laika pavadīšanas un neviltotās jautrības skola pārsniedza visas gaidas”.

Zvaigžņoto pasākumu iesāka Marija Micķeviča, Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja. Sirsnības un komplementaritātes stafeti uzreiz pārņēma vadītāji Aivars Trulis un Sandra Viškure. Kā vakaru iesāk, tā tas arī turpinās. Viesmīlīgie pasākuma saimnieki iesildīšanai ļoti veiksmīgi piedāvāja spilgtus savu deju kolektīvu priekšnesumus. Brīnišķīga jauneklības dzirksts un apburoša senioru sintēze. Spilgtie tērpi un jaunie priekšnesumi izraisīja acumirklīgu zāles reakciju. Kad 240 sajūsminātu skatītāju aplaudē no visas sirds, to nevar salīdzināt ar salūta skaļumu. Un kāds gaismu noformējums zālē! Tāpat nevainojams skaņu režisora darbs. 

Aleksejs Gončarovs

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 10 (02.02.2018.)