Pasākumi Krāslavas jauniešu klubā

img

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Krāslavas novada domes atbalstu Krāslavā, Rēzeknes ielā 45, sācis darboties Krāslavas jauniešu klubs. Zemnieku

10. februārī Krāslavas jauniešu kluba telpās biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” organizēja pasākumu, kas pulcēja pusaudžu vecākus uz tikšanos ar eksistenciālo psihologu Marku Jermaku. Divu lekciju blokā “Kā saprast mūsdienu pusaudzi” tika iesaistīts katrs klātesošais. Ļoti taktiski, ar piemēriem no savas pieredzes, psihologs izskatīja visus viņam uzdotos jautājumus. Par savu darbu Marks saka: “Šis ir projekts par cilvēka sirds atgriešanos pie sevis. Es arī meklēju ceļu pie savas sirds. Mācos mīlēt un pieņemt, piedzīvoju veiksmes un kritienus, realizējot savu dzīves aicinājumu. Vēlos to darīt kopā ar Tevi. Tāpat vēlos dalīties ar savām zināšanām un spējām, lai atbalstītu citus meklētājus.”Ar savām sajūtām pēc lekcijām dalījās arī pasākuma dalībnieki. Iveta: “Man ļoti patika šīs lekcijas, jo saņēmu atbildes uz jautājumiem, kas bija radušies. Ļoti priecātos, ja būtu vairāk šādu lekciju. Bet,  ja  būtu iespēja saņemt  individuālas konsultācijas, tas būtu fantastiski!  Manuprāt, nebūtu slikti tieši tēvus uzaicināt uz tādu “sarunu”, lai arī viņiem ir viela pārdomām.”Ieva: “Lai gan tēma bija par pusaudžiem, priecājos, ka varēju uzdot un rast atbildes arī uz jautājumiem, kas skar mani un manu mazo meitiņu, kurai šobrīd tikai 2 gadiņi. Manuprāt, ar to arī atšķiras Marka Jermaka lekcijas, jo, lai kāda būtu tēma, vienmēr problēma tiks apskatīta no dažādiem rakursiem un atbilstoši dažādiem vecuma periodiem. Vēl mani ļoti uzrunāja līdz šim nedzirdēts cilvēka raksturu iedalījums, kopā 8 tipi: sangvīniķis, autiskais, iestrēgstošais, nestabilais, demonstratīvais, labilais, sensitīvais un neirotiskais. Kā izrādījās, katram tipam ir konkrētas raksturīgas īpašības, uzvedības veids un pat apkopoti ieteikumi, kā jāuzvedas konkrētā cilvēka klātbūtnē, lai viņam palīdzētu krīzes situācijā un veidotu veiksmīgu komunikāciju. Tas jo īpaši var būt svarīgs pusaudžu vecākiem brīžos, kad viņi neizprot savu bērnu. Manuprāt, šis špikeris ir noderīgs gan kontaktējoties ar savas ģimenes locekļiem un kolēģiem, gan arī, lai pats labāk izprastu sevi un ja nepieciešams mainītu kaut ko savā ikdienā.” Diāna: “Lekciju laikā sajutos kā studiju gados. Daudz atmiņu uzplaiksnīja.  Sapratu, ka daudzas lietas, audzinot bērnus, intuitīvi daru pareizi, bet, protams, vajadzēja dzirdēt vēl kādu viedokli, lai apstiprinātu savas domas.” 
Valija: “Pirms kāda laiciņa atskārtu, ka mana meita gluži nemanot no bērnības ir ielēkusi pusaudžu gados. Tieši tādēļ patiesi nopriecājos, kad Facebook grupā “Krāslavas māmiņu klubs” ieraudzīju, ka būs iespēja apmeklēt Marka Jermaka 2 lekciju bloku par pusaudžiem. Lekcijām atvēlētās  4 stundas  paskrēja neticami ātri. Zīmīgs šķiet šīs tikšanās formāts: bija iespēja ieklausīties gan citu vecāku jautājumos, tādējādi apjaušot, ka neesi vienīgā, kas “apmaldījusies pusaudžu pasaulē”, gan psihologa pieredzes stāstos, kas ļāva analizēt piedzīvotās situācijas un pārdomāt savu rīcību noteiktos brīžos. Manuprāt, būtu vērtīgi turpināt organizēt lekcijas par šo vecumposmu, jo ir tik svarīgi prast nezaudēt saikni ar bērniem un atbalstīt viņus savas identitātes meklējumos.”Lekciju noslēgumā katrs no klātesošajiem atzina, ka tikšanās bijusi vērtīga. Kāda pusaudža tēvs sacīja, ka bijis interesanti uzzināt, ko jaunu, un guvis apstiprinājumu tam, ka daudzās situācijās attieksmē pret dēlu rīkojies pareizi. Tāpat arī klausoties psihologa minētos konfliktu risinājumu piemērus, guvis atbildes arī uz saviem jautājumiem. “Paldies Markam par vērtīgajiem padomiem, paldies visiem klātesošajiem par atklātību. Mums visiem ir ļoti svarīgi mācīties. Gan pusaudžu vecākiem, gan cilvēkiem, kuri strādā ar jauniešiem” noslēgumā psihologam un vecākiem pateicās biedrības “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” valdes locekle Margarita Borodina-Ignatoviča.Nākamā “Krāslavas māmiņu kluba” organizētā tikšanās ar Marku Jermaku plānota 10. martā.*** 15. februārī Krāslavas jauniešu klubā tikšanās ar fotogrāfu un operatoru, Latvijas Kinooperatoru ģildes (LGC) prezidentu Gintu Bērziņu. Projektu “Jauniešu kluba ierīkošana Krāslavā” (Nr.17-03AL33-A019.2202-000015) īsteno biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”. Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Krāslavas novada iedzīvotāju - jauniešu radošai pilnveidei, jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot viņos iniciatīvu darboties, patriotismu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā arī saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 9501 eiro, no kuriem 90% finansē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas novada dome. Krāslavas jauniešu kluba darba laiks no otrdienas līdz piektdienai no plkst.16.00 līdz 20.00. Sestdienās no plkst.12.00 līdz 16.00, aicinām uz klubiņu arī jaunākā vecuma bērnus kopā ar vecākiem. Darbosimies kopā! Tālrunis uzziņām 26439370.

Iveta LEIKUMA