Tulkotāja profesijā galvenais ir specializācija

“Jo agrāk studiju laikā saproti, kas patīk un kam padziļināti vēlies pievērst uzmanību, jo lielāki pēc tam būs panākumi un augstāks darba novērtējums. Zelta atslēga ir specializācijā”, uzsver tulkotāja Juta Dombrovska. “Protams, vismaz nedaudz ir jāorientējas gandrīz visās nozarēs, nemitīgi jāseko līdzi aktualitātēm. Tomēr cilvēks nevar pārzināt pilnīgi visu, līdz ar to ir jāmēģina izveidot sadarbības tīklu ar dažādu nozaru ekspertiem, pie kuriem vajadzības gadījumā varētu vērsties pēc padoma medicīnas, vides, juridiskajos un citos jautājumos”, pārliecināta jaunā krāslaviete. Juta jau nedaudz vairāk par pusgadu strādā “SDI Media Latvia”, vienā no lielākajiem audiovizuālo mediju lokalizācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Interese par valodām noteica turpmākās profesionālās gaitasInterese par valodām Jutai radās jau ģimnāzijas laikā, kad izvēlējusies padziļināti apgūt humanitārā virziena priekšmetus. Īpaši saistīja angļu valoda, tās dinamiskais pasniegšanas veids – piemēram, bija iknedēļas mājlasīšanas uzdevumi, kuriem vajadzēja nopietni gatavoties, stundās dziedāja dziesmas, ar klasi iesaistījās starptautiskā projektā “Global Teenager”. Angļu valodas skolotājas, kas vienlaikus bija arī klases audzinātāja, pamudināta, 12. klasē nolēma rakstīt zinātniski pētniecisko darbu angļu valodā par vārdu spēļu tulkošanu Luisa Kerola “Alise Brīnumzemē”. Ar to ieguva 3. vietu reģionālajā konferencē, kā arī Daugavpils Universitātes rīkotajā konkursā “Ceļā uz zinātni”. Iegūtie punkti palīdzēja izlemt par nākotnes profesiju, un jaunā krāslaviete iestājās Daugavpils Universitātes bakalaura studiju programmā “Filoloģija”, nolemdama specializēties angļu un franču valodā.Anna ZEMBLICKATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 13 (13.02.2018.)