Fotoizstāde “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas” Aglonā

img

28. septembrī Aglonā tika atklāta Latvijas Dabas fonda (LDF) ceļojošā fotoizstāde “Sauleskalna ezerzemes daba un ainavas”. Aglonas kultūras centrā tā būs apskatāma līdz 17. oktobrim.

Katru reizi, kad piedalos ceļojošās izstādes atklāšanā,, tās kārtējā pieturas punktā atklāju sev kaut ko jaunu. Šoreiz manu uzmanību piesaistīja interesantie vietvārdi. Bagātīgu to klāstu laikā no 2013. līdz 2018. gadam Ārdava un Sauleskalna apkārtnē ir savācis šīs izstādes kurators, LDF eksperts Uvis Suško. Mūsu apvidū sastopami vairāki lietuviskas cilmes vietvārdi. Vai zinājāt, ka ciema “Unguri” nosaukums cēlies no lietuviešu vārda ungurys, kas tulkojumā nozīmē zutis? “Katinu pussalu” mēs varētu dēvēt par “Runču pussalu”, jo lietuviski par katinas sauc runci. Kāpēc tā? Jo te dažviet, piemēram, Soleimos senāk (18.–19. gs.) dzīvojuši lietuvieši.  Sastopami arī somugru cilmes vietvārdi, piemēram, ezers “Ots” – igauniski ott – lācis. Vietvārdi, ja tos nelieto ikdienā, aizmirstas un dažkārt izzūd pavisam, tāpēc Uvis Suško aicina vietējos iedzīvotājus apzināt un pierakstīt savas apkārtnes vietvārdus. Tā ir mūsu bagātība!Man prieks par iespēju piedalīties izstādes atklāšanas pasākumos un vērot vietējo ļaužu ieinteresētību, to, ka cilvēki apzinās, novērtē apkārtējās vides unikalitāti un saprot, ka šī bagātība jāsaudzē, lai mūsu bērni un mazbērni mantotu tīru, sakoptu vidi.Pēc Izstādes prezentācijas kopā ar LDF ekspertu klātesošie ar interesi apskatīja eksponātus, uzdeva daudz jautājumus, uz kuriem saņēma izsmeļošas atbildes. “Sauleskalna ezeri ir izcili, tomēr to dabas un ainavisko vērtību uzturēšanai nepieciešama apsaimniekošana. Tāpēc mēs gan rādām Sauleskalna ezerzemes ainavas skaistumu, gan vienkāršiem paņēmieniem skaidrosim, kā videi draudzīgi apsaimniekot sava ezera krastu, ierīkot un uzturēt pludmali, saudzēt Latgales dabas īpašās vērtības. Mēs esam pārliecināti, ka, pareizi apsaimniekojot dabas vērtības, varam gan piesaistīt tūristus, gan veicināt vietējo cilvēku motivāciju darboties savā novadā” saka Uvis Suško.No oktobra vidus Latvijas Dabas fonds projekta “Vides apziņas celšana par dzidrūdens ezeriem un to videi draudzīgu apsaimniekošanu Latgalē” ietvaros rīkos seminārus par Sauleskalna ezerzemes dabas vērtībām, reliktiem bagāto dzidrūdens ezeru un tajos ietekošo upju un meliorācijas sistēmu videi draudzīgu apsaimniekošanu. Tie notiks vienpadsmit Latgales vietās laikā no 15. oktobra līdz 15. novembrim – Aglonā, Dagdā, Andrupenē, Aulejā, Grāveros, Kombuļos, Konstantinovā, Skaistā, Šķeltovā un Krāslavā. Sekojiet informācijai mūsu laikrakstā!Sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, Iveta LEIKUMA