DaugavAbasMalas

img

“Daugav`s abas malas/ Mūžam nesadalās:/ Ir Kurzeme, ir Vidzeme,/ Ir Latgale mūsu./ Laima, par mums lemi,/ Sargā mūsu zemi!/ Viena mēle, viena dvēs`le,/ Viena zeme mūsu./” /J.Rainis/ Otrdien, 16. oktobrī, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā, notika projekta “Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība” Trešā DaugavAbasMalas tikšanās Krāslavas novadā.

“Kas būtu jādara, lai tūrisms attīstītos veiksmīgi un tūristu skaits palielinātos, bet daba no tā neciestu?” – risināt šo jautājumu, dalīties pieredzē, diskutēt par labvēlīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vidi un atklāt tos faktorus, kas būtu nepieciešami tūrisma ekonomiskā potenciāla rosināšanai Daugavas baseinā, Krāslavā pulcējās pašvaldību pārstāvji, tūrisma uzņēmēji, daugaviešu tradīcijās strādājoši amatnieki, taku ziņi un novadpētnieki.Konferenci atklāja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs: ”…Mūsu novads ir daudz konfesionāls un daudznacionāls. Kāds varbūt mēģina tajā saskatīt kādu problēmu, bet mēs mūsu tautu daudzveidību redzam kā lielu bagātību…”Ilze Stabulniece, Zirgu sētas “Klajumi” īpašniece, iedvesmoja klātesošos ar savas dzimtas stāstu, kā veiksmīgi dzīvot un strādāt pierobežā, ja mīli un cieni savu dzimto vietu, senču mantojumu.Zane Ločmele, Krāslavas rajona partnerības pārstāve, iepazīstināja ar realizētajiem projektiem, kas saistīti ar ūdenstūrismu. Pēdējo gadu laikā LEADER projektus veiksmīgi realizējuši un ES atbalstu saņēmuši biedrības “Aktīva atpūta Latgalē”, “Poseidons” un uzņēmēja Ilze Stabulniece.Konferences turpinājumā par ūdenstūrismam piemērotas infrastruktūras labas prakses piemēriem Latvijā un iespējām tūrisma ekonomiskā potenciāla rosināšanai Daugavas baseinā stāstīja biologs, Vidzemes augstskolas pasniedzējs, vairāk nekā 200 publikāciju autors un 20 ceļvežu izstrādātājs, ceļotājs Juris Smaļinskis. “DaugavAbasMalas”Projekta ietvaros vēl paredzētas piecas tikšanās – Pļaviņu, Daugavpils, Ķeguma, Ķekavas un Ikšķiles novados.Decembrī – projekta rezultātu apkopošana un turpmāko darbību noteikšana.                                                                                                                                                            Iveta LEIKUMA