Latgales gada sirds cilvēks - Rita Andrejeva

img

Latgales gada balva ir ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus. Šogad nominācijā: “LATGALES GADA SIRDS CILVĒKS (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus)” mēs, Krāslavas novada dziedātājas, izvirzījām Ritu Andrejevu - Krāslavas kultūras nama sieviešu kora “NOVA” diriģenti ((kopš 2002.gada) un vokālā ansambļa “Noktirne” vadītāju (kopš 1993.gada). Tam par pamatu bija viņas sirdsdegsme un prasme iedvesmot cilvēkus, kas atklājas gan kolektīvu radošajos uzvaru brīžos, gan grūtībās, mobilizējot dziedātājas turpināt strādāt tālāk. Rita Andrejeva prot rosināt dziedātājas, lai tās pārvarētu savas vājības, piemēram labāk apgūtu latviešu, latgaliešu un citas valodas. Mēs, dziedātājas, augsti novērtējam ka R.Andrejevas vadītie Krāslavas kolektīvi veido dalībniekos un skatītājos mīlestību pret savu dzimto zemi, ka ar savu personisko entuziasmu R.Andrejeva rada pilsoniskās līdzdalības piemēru. Viņas darbība ir liels ieguldījums Latgales kultūras tradīciju saglabāšanā un attīstībā. Mēs apzināmies, ka cilvēku piederība muzikālajiem kolektīviem un dalība radošā procesā, gan attīsta personības resursus, gan motivē palikt dzimtenē un tas ir, mūsuprāt, viens no ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumiem.

Vokālajā ansamblī “NOKTIRNE” ir nomainījušās jau vairākas dziedātāju paaudzes. Kolektīvs regulāri tiek izvirzīts no Krāslavas novada uz Latgales reģiona skati, kur arī tiek iegūtas godalgotas vietas. Ansamblis ir piedalījies Daugavpils festivālā “Sudraba zvani”, Indras festivālā “Latgales vainags” un starptautiskā festivālā “Baltic & Israel talents” Stokholmā, Latvijas vokālo ansambļu festivālā Ikšķilē, kā arī dažādos festivālos Polijā, Baltkrievijā un Krievijā. Ansambļa profesionālais līmenis ar katru gadu aug, pateicoties vadītājai Ritai Andrejevai.

Rita Andrejeva vienmēr sapņoja, lai mūsu pilsētā būtu sieviešu koris un 2002.gadā  tika izveidots Krāslavas kultūras nama koris “NOVA”. Kolektīvā muzicē gan pieaugušie, gan jaunieši. Latgales koru skatēs katru gadu tiek iegūtas godalgotas vietas. Latvijas dziesmu un deju svētkos koris “NOVA” ir izcīnījis godu piedalīties 3 reizes. Koris ir aktīvi koncertējis  koru salidojumos Cēsīs un dziesmu svētkos Kuldīgā; bet pašlaik koris gatavojas sadziedāšanas svētkiem Daugavpilī un  Liepājā.

 

Ritai Andrejevai ir bijis gods vairākkārt būt par koru virsdiriģenti Latgales dziesmu svētkos Daugavpilī, Višķos, Jēkabpilī un Dagdā.

Ritas vadītie kolektīvi regulāri uzstājas Krāslavas pilsētas pasākumos – Līgo svētkos, Latvijas Valsts dzimšanas dienā, Ziemassvētku garīgās mūzikas koncertā Romas katoļu baznīcā un pilsētas svētkos.

 

Rita Andrejeva ir īsta Krāslavas patriote, kas strādāja kā mūzikas skolotāja vairākās Krāslavas novada skolās jau 40 gadus. Pašlaik Ritas Andrejevas darba vieta ir Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, tur viņa vada gan mūzikas stundas, gan skolēnu kori, zēnu kori un vairākus vokālos ansambļus, gan spodrina bērnu dziedāšanas prasmes vokālā studijā. Kopš 2001.gada viņa ar savu bagāto pedagoģisko pieredzi dalās kā Krāslavas novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja.

 

Mēs lepojamies ar tādiem Krāslavas Sirds cilvēkiem kā Rita Andrejeva un priecājāmies, ka 2019. gada janvāra beigās Preiļu novada kultūras centrā Latgales Gada Balvas ceremonijā Ritai Andrejevai tika pasniegts Atzinības raksts par veiksmīgu darbošanos un ieguldījumu Latgales attīstībā nominācijā “Latgales gada sirds cilvēks”.

Krāslavas sieviešu kora “NOVA” un vokālā ansambļa “NOKTIRNE” dziedātājas