Labdarības pasākums

img

Decembra sākumā Krāslavā viesojās misionāru grupa no “Grace International” baptistu draudzes Rīgā.

Sestdien misionāru grupa piedalījās labdarības pasākumā PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums”(RVT) Krāslavas teritoriālās struktūrvienības telpās, kur tika aicinātas Krāslavas romu diasporas ģimenes – gan tās, kuru bērni ir tehnikuma audzēkņi, gan citas romu tautības ģimenes ar bērniem.

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns iepazīstināja viesus ar tehnikuma mācību telpām, pastāstīja par audzēkņu iespējām apgūt dažādas profesijas, mācību saturu, jaunajām tehnoloģijām, darba iespējām pēc tehnikuma absolvēšanas.

Viesi - Olivers, Mario un Sukania no Indijas, Sera no Dienvidkorejas, Gaļina no Bulgārijas, Aļona no Daugavpils, Malkolms un Rutha no Lielbritānijas pastāstīja klātesošajiem par sevi, savu valsti, tradīcijām. Mario demonstrēja indiešu dejas mākslu, Olivers un Sukania – indiešu tradicionālos tērpus. Ļoti skaisti indiešu tērps piestāvēja arī romu meitenei.

Bērni piedalījās atraktīvās, izzinošās rotaļās, aktīvākie saņēma balvā suvenīrus.

Pasākuma rīkotāja, Krāslavas novada sociālais pedagogs Žanna Drozdovska  organizēja emocionālu brīdi, kad sveču gaismā, skanot klusinātai mūzikai, rosināja visiem padomāt par to, cik mūsu planēta Zeme ir jūtīga, trausla, mudināja visus atcerēties par to ikdienā, saudzēt sevi, savu ģimeni, draugus un līdzcilvēkus, saglabāt mieru, būt draudzīgiem un izpalīdzīgiem.

Visi bērni pasākuma noslēgumā saņēma Ziemassvētku dāvanas un  Rīgas “Grace International” baptistu draudzes sludinātājs Malkolms rosināja visus, sagaidot Ziemassvētkus, atcerēties par pašu galveno dāvanu, ko cilvēki saņēmuši – Dieva dēla, cilvēku Pestītāja dzimšanu.

Lidija Čubreviča, Krāslavas romu biedrības vadītāja, cienāja viesus ar pašceptām picām, stāstīja par čigānu tautas tradīcijām un nacionālajiem ēdieniem, par Krāslavas romu diasporas vēlmēm un iespējām.

Svētdien misionāru grupa organizēja labdarības pasākumu un Bībeles stundu bērniem Krāslavas baptistu draudzes baznīcā, kur piedalījās arī svētdienas Dievkalpojumā.

Rīgas “Grace International” baptistu draudzes sludinātājs Malkolms pastāstīja, ka viņi ar sievu Ruthu pirmo reizi atbrauca no Lielbritānijas uz Rīgu 1994. gadā, bet pirms 10 gadiem nodibināja starptautisko baptistu draudzi un tagad dzīvo un kalpo Rīgā. Šobrīd draudzē ir ap 80 dažādu tautību cilvēkiem no Latvijas, Zviedrijas, Ķīnas, Lielbritānijas, ASV, Indijas un citām valstīm – galvenokārt Rīgas Tehniskās universitātes, Stradiņa universitātes un Aviācijas universitātes studenti. Malkolms uzsvēra, ka Dievkalpojumos viņu baznīcā piedalās dažādu konfesiju pārstāvji, ne tikai baptisti, bet arī katoļi, luterāņi un pareizticīgie. Viņa sieva Rutha strādā par tulku, prot angļu, vācu, franču, krievu un latviešu valodu. Interesanti, ka Malkolms un Rutha dzīvo Rīgas pilsētas Ķengaraga mikrorajonā un viņu dēls apmeklē Rīgas 25. vidusskolu, kurā savulaik mācījos arī es. Kārtējo reizi pārliecinājos, cik maza ir pasaule.

Internacionālos viesus pārsteidza mūsu pilsētas tīrais gaiss, skaistā apkārtne, sakoptība, iepriecināja baltais sniegs. ”Visvairāk mani sajūsmināja tas, kā tehnikuma struktūrvienības vadītājs stāstīja par savu mācību iestādi, par to, kādas iespējas te ir audzēkņiem, kādas lieliskas perspektīvas viņiem ir iespējamas! Ja ir tādi vadītāji, jums viss izdosies! Ar Dievpalīgu!” novēlēja Malkolms.

Iveta Leikuma