Mūsu laikraksta jaunība

img


1993. gada vasara - Mantojuma kaislības; Izvēles vasara; Mūza atnākusi; Robinsoni noķerti; Parlaments ievēlēts; Krāslavai - 70; Krāslavā lasa; Pirmā mise - dzimtenē; Ragana vainīga; Banka iesaldēta.

Mantojuma kaislības Grāfu Plātera pils komplekss savulaik bija Austrumeiropas pērle. Dižciltīgās ģimenes vairākas paaudzes ar mīlestību iekārtoja ģimenes ligzdu - savu plašo īpašumu galvaspilsētu... Ja kārtību pilī un parkā uzturēja līdz 80. gadu sākumam, tad ap 90. gadu sākumu komplekss pakāpeniski tika sagrauts un sāka zust. 1993. gadā mūsu laikraksts publicēja interviju ar Krāslavas muzeja direktoru. Tēma - pils un parka liktenis. 

 

Andrejs JAKUBOVSKIS

(turpinājums sekos)

Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.27

Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv