Kāpēc slēgta Dagdas autoosta?

img


Mēs, Dagdas novada iedzīvotāji gribam zināt, kāpēc ir slēgta autoosta? Aizbraucot uz Dagdu, novadā dzīvojošie iedzīvotāji
uzzina, ka vairāk nav autoostas, kurā varēja ieiet sasildīties drēgnajā laikā un atpūsties.

Novadā dzīvo aptuveni 7 tūkstoši cilvēku, lielākā daļa no tiem ir seniori un nav personīgā transporta. Autobusu reisi ir samazināti, dažviet kursē vienreiz nedēļā, dažviet atcelti. Iedzīvotāji brauc uz poliklīniku, iepirkties, skolēni uz skolu, bezdarbnieki atzīmēties. Jo daudzviet ir likvidēti veikali, skolas. Ir pienācis brīdis, kad visu strauji likvidējam, izpārdodam. Latvijai vairāk nav vajadzīgas rūpnīcas, pārstrādes cehi, ražotnes. Problēma risināta. Iedzīvotāji brauc strādāt uz ārzemēm. Cilvēkiem vairāk nav prieka. “Prieks ir dzīves jēga un dzīves smagmes iznīcinātājs” teikusi Zenta Mauriņa. Lietas, kas izraisa prieku, nav derīgas, bet gan vajadzīgas, pat nepieciešamas. Mēs visu likvidējam, pat televīzijas pārraides, tautai tās nav vajadzīgas. Vārda dzīvot sinonīms ir “izturēt”. Dzīvosim tā, lai vairotos prieks un lai sāpes mazinātos.Ar cienu, Dagdas novada iedzīvotāji.Laikraksts “Ezerzeme” noskaidroja, ka Dagdas autoostas slēgtās durvis “rotā” paziņojums: Iveta LEIKUMARaksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.9
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv