Ko atspoguļo Daugavas ūdeņi

img


Dzīve turpinās, vēsture atkārtojas. Pagājušo laiku annālēs, kā arī nesenā pagātnē mēs nenogurstoši smeļam ne tikai zināšanas, bet arī pieredzi. Šajā sakarā grāmata ir garīga liecība pēctečiem, nebeidzama paaudžu stafete. Drukātais izdevums, veidojot personību, virza vēsturi.

Īstas grāmatas galvenais mērķis ir rosināt lasītāju domāt. Pat mūsu digitālajā laikmetā, kad papīra grāmatas nemanāmi pārgājušas uz elektronisko formātu, pieprasījums pēc informatīvās literatūras tikai pieaug. Katra jaunuma prezentācija ir prieks ne tikai grāmatu mīļotājiem. Šis pasākums ir novada, reģionālas, republikas nozīmes! Tieši tas notika pagājušajā piektdienā Pils kalnā. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar novada Centrālo bibliotēku aicināja mūs uz tematisko pēcpusdienu ar noslēpumainu tēmu “Kultūras un Daugavas atspulgos”. Trīs iemesli - grāmatu “Poļu Inflantija” un “Latvijas kultūras vēsture” prezentācijas un Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku darbu izstādes “Dievišķā gaisma pār ūdeņiem. Itālija un Latvija” atklāšana, kas veltīta Dantes Aligjēri 700. gadadienai.[...] Aleksejs GONČAROVS
 Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.41Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv