Katra Krāslavas novada iedzīvotāja līdzdalība ir svarīga novada nākotnei

img


Laikraksts “Ezerzeme” jau tika informējis iedzīvotājus par to, ka tiek izstrādāti jauni Krāslavas novada attīstības dokumenti – ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2037. gadam un attīstības programma 2021. – 2027.gadam.

Šoreiz uz interviju aicinājām Krāslavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, izteikt savu skatījumu, viedokli par to, kāpēc iedzīvotājiem ir svarīgi piedalīties attīstības dokumentu publiskajā apspriešanā. Kāds ir Jūsu redzējums mūsu novada nākotnei?Pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas ir mainījušās Krāslavas novada robežas, līdz ar to tās programmas, tās iestrādes, kas bija katram no novadam, mainās. Protams, tagad ir jābūt kopīgam virzienam. Būtu svarīgi neaizmirst tās labās iestrādes, tos pozitīvos piemērus, kas ir bijuši katrā no novadiem un pārņemt to uz jauno novadu. Nākotni prognozēt ir grūti, mūsu šodienas piemērs parāda, kā ārkārtas situācijas var mainīt jebkurus plānus.  Mēs vienmēr esam centušies attīstīt mūsu novada pierobežas zonas, infrastruktūru pierobežā, kas nozīmē pārrobežu sadarbības veicināšanu. Diemžēl šodien situāciju pierobežā nevar paredzēt.  Dažreiz idejas, kas pirmajā mirklī var šķist smieklīgas, pat muļķīgas, laika gaitā apliecina sevi kā ļoti interesantas un vērtīgas. Varu teikt, ka mums pietrūkst jaunu ideju, jaunu skatījumu uz dažādām lietām. Mūsdienas parāda, ka tieši nestandarta pieeja ir interesanta un dzīvotspējīga. Būtu ļoti labi, ja novada iedzīvotāji būtu ieinteresēti novada attīstībā, mudinātu savus draugus, paziņas, kuri viesojas pie mums, izteikt savu viedokli, skatījumu no malas, kas būtu nepieciešams mūsu novadā, lai mums visiem te dzīvot, strādāt, satikties, atpūsties, būtu interesanti un ērti. Es ticu, ka tādas idejas radīsies un iedzīvotāji tās darīs zināmas, piedaloties Krāslavas novada attīstības dokumentu sabiedriskajā apspriešanā.Savukārt es saviem kolēģiem, Krāslavas novada pašvaldības deputātiem, teicu, ka būs izmaiņas un izmaiņām ir jābūt. Es ceru, ka mūsu novadā radīsies jauni uzņēmēji, par ko mēs būsim ļoti priecīgi. Mums ir jābūt gataviem atbalstīt jaunos uzņēmējus, lai pašvaldība nebūtu tā, kura kavē procesu.[...]Jeļena AVSJUKEVIČA Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.46Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv