Kultūras kanona konkurss

img


Pēc tam, kad “Varavīksnes” skolas vecāko klašu skolēni noklausījās Latvijas kultūras kanona desmitgadei veltītās Nacionālās bibliotēkas speciālistu lekcijas, pārrunāja tā saturu, iespējamo vērtību un artefaktu saraksta paplašināšanu, pagāja pusotrs mēnesis. Rudens brīvlaikā saņēmām informāciju par jaunu, jubilejas Kultūras kanona konkursu skolēniem. Kad aicināju 12. klases skolēnus izmēģināt spēkus šajā nopietnajā pasākumā, uz atsaucību īsti necerēju. Vēl jo lielāks prieks bija uzzināt, ka konkursa komanda ir sapulcējusies un Guntis Ungurs (12.a), Arina Skovorodko un Evita Mažuta (abas no 12.c) nolēmuši sākt gatavoties konkursa uzdevumam.

Šogad tēma skanēja šādi: “Kultūras kanona desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba, kultūra un es”. Bija nepieciešams izpētīt kanonā ieviestās vērtības, pievēršoties jaunai sadaļai - ainavām, un pēc tam izstrādāt tūrisma maršrutu pa dzimtajām vietām, pilsētām un ciemiem, kuros pavadīji savu bērnību, kurā gāji skolā, kur dzīvo tavi vecāki, draugi, paziņas. Maršrutu vajadzēja izstrādāt tā, lai ievestajiem objektiem būtu tieša vai netieša saikne ar kanona vērtībām un artefaktiem. Sadaļā "Ainavas" tika atklāti tie dabas skaistumi, kas ir tieši saistīti ar mūsu pilsētu: meži, Latgales ezeru ainavas, Daugavas ieleja. Izvēlējās Daugavas ieleju. Visa mūsu pilsētas vēsture, tās teritorija ir cieši saistīta ar Daugavu. Jaunieši izvēlējās ne tradīcijām bagātākos tūrisma objektus: Piļukalnu, Teātra kalnu, Plāteru pili, Aparnieka dzirnavas, Latviešu kultūras biedrības namu 18. novembra laukumā, veco molu Daugavā, kur tika uzņemta viena no filmas "Pilsēta pie upes" epizodēm.[...]Andrejs JAKUBOVSKISAnželas Semjonovas fotoAttēlā: “Varavīksnes” skolas komanda -Guntis UNGURS, Arina SKOVORODKO, Evita MAŽUTA Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.48Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv