Ziemassvētku tradīcijas

img


Kristus piedzimšana ir seni un ļoti svarīgi svētki mums katram! Pasaulē ir daudz dažādu Ziemassvētku tradīciju un paražu. Šī ir īpaša diena, kad cilvēki viens otram dāvina dāvanas un novēl labu! Lai uzzinātu Ziemassvētku tradīcijas un izprastu to nozīmi, ir jāzina Ziemassvētku vēsture. Man bieži uzdod jautājumu, kāpēc šos svētkus sauc par Ziemassvētkiem? Domāju, ka daudzi zina, ka šis vārds cēlies no vārda “dzimšana”. Šajā laikā pirms daudziem gadiem kopš piedzima Kristus Pestītājs,uz zemes notika brīnums. Lai uzzinātu šo stāstu, sāksim no sākuma.

Jau ilgi pirms Jēzus Kristus parādīšanās uz zemes tika rakstīti pareģojumi, ka uz zemi nāks Mesija, kas spēs dot glābiņu no grēkiem tiem, kas Viņam tic. Kad pienāca pravietojuma stunda, Dievs nosūtīja eņģeli vārdā Gabriels uz vietu, ko sauc par Nācareti, pie meitenes vārdā Marija ar ziņu, ka viņa dzemdēs bērnu. Tas nebūs parasts cilvēks, bet gan Dieva Dēls, kurš nāks uz zemi, lai sniegtu cilvēkiem grēku piedošanu. Pēc kāda laika tika izdots ķeizara Augusta rīkojums par iedzīvotāju skaitīšanu. Jāzeps un Marija devās uz Betlēmes pilsētu. Marijai jau bija laiks  dzemdēt.  Viņi ilgu laiku bija pavadījuši ceļā. Un  bija pienācis laiks piedzimt  Dievcilvēkam, bet pilsētā nebija vietas naktsmītnei, tāpēc viņi apmetās kūtī ar dzīvniekiem. Marija ietina Jēzu autiņos un ielika to silē, jo viņiem nebija,kur iekārtoties.[...]Karīna BIRULE Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.51Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv