Stādi, dēsti un citi labumi

img


Kopš šī gada pavasara Krāslavā tirdziņu un gadatirgu rīkošana ir uzticēta Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centram (TIC). Pirmais tirgus tika rīkots 4. maijā. Tas bija stādu un dēstu tirgus, kas tradicionāli šajā dienā Krāslavā notiek jau daudzus gadus.Ziemas izskaņā Krāslavas novada TIC veica iedzīvotāju aptauju par tirgum piemērotāko vietu Krāslavā. Analizējot aptaujas rezultātus, tika nolemts tirdziņus rīkot Grāfu Plāteru ielai piegulošajā parkā. Jaunā tirgus vieta guva atzinīgas atsauksmes gan no pārdevējiem, gan no pircējiem. Tā ir saulaina, senie koki pasargā no pavasara vējiem un blakus atrodas stāvvieta, kas ir ļoti būtisks faktors pircējiem.4. maija stādu un dēstu tirgū piedalījās 30 tirgotāji. Pircējiem tika piedāvāti vasaras puķu stādi, ziemcietes, augļu kociņi un dažādi interesanti dekoratīvie augi apstādījumiem. Pircēji atzina, ka izvēle bijusi liela un viņi iegādājušies augus, ko sen jau meklējuši.Ikmēneša tirdziņi arī turpmāk tiks rīkoti Grāfu Plāteru ielas parkā, bet tie, kas notiks lielu pasākumu ietvaros (piemēram, pilsētas svētki) tiks organizēti Krāslavas pils kompleksā, pils pagalmā.Nākamais tirdziņš Krāslavā notiks 28. maijā Grāfu Plāteru ielā. Tam var pieteikties tirgotāji ar visdažādākajām precēm – amatnieki, mājražotāji, rūpniecības un tekstila preču pārdevēji, kā arī stādu, dēstu un pārtikas tirgotāji. Kontaktinformācija uzziņām un pieteikumu iesniegšanai: +371 26348644, amatniecibascentrs@kraslava.lvKrāslavas novada pašvaldības TICAlekseja GONČAROVA foto