Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā

img


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” nodarbību cikla “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC” 7. nodarbība “Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls” notika Krāslavā.

Viesmīlīgajās biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” telpās, Pils ielā 6, grāfu Plāteru pils kompleksa bijušajā pārvaldnieka mājā pulcējās ēdināšanas un tūrisma nozares esošie un topošie uzņēmēji.Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi, balstoties uz Latgales kulinārā mantojuma centra darbību, kvalitatīva un pārdomāta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, nepieciešamo sanitārijas un higiēnas prasību ievērošanai, kā arī vietējās produkcijas popularizēšanai un latgaliskās identitātes veidošanai.[...]Iveta LEIKUMARakstā izmantota projekta publicitātes un visitkraslava.com informācija Raksta turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr.20
Elektroniski laikrakstu var pasūtīt piesakoties:  ezerzeme@ezerzeme.lv