Meteņi vai Aizgavieņs Šķeltovas pagastā

img


Šķeltovas Tautas nama pasākumu organizatorei Astrīdai, sarunājoties ar Šķeltovas pagasta lauku atpūtas vietas “Mežvīni “saimnieci Brigitu, radās ideja par kopīgu Meteņdienas pasākuma rīkošanu un svinēšanu Mežvīnos. Kultūrai jāsaglabā latviešu tautas tradīcijas un parašas, kas tiek atspoguļotas pagasta rīkotajos tradicionālajos svētkos, ko arī piekopj un tur godā Madelānu ģimene. Šī pasākuma galvenā doma ir atvadīšanās no ziemas un pavasara sagaidīšana.

Jau labu laiku iepriekš sākās rosība gan Tautas namam ciešā sadarbībā ar bibliotēku, gan pašā Mežvīnu lauku sētā. Tika sarūpētas dažādas maskas, atrakciju atribūtika, vairāki koka bluķi laukuma ierobežošanai, kuros pasākuma laikā skaisti dega uguns. Ciemiņiem patika pie tiem sildīties vai vienkārši klusumā vērot uguni.Ar pagasta pārvaldes tehniku no sniega tika attīrīti piebraucamie ceļi un pasākuma norises vieta.Un tā diezgan siltā un skaistā 11. februāra pēcpusdienā tika ieskandināti Metiņdienas svētki, kas ir nosacīts viduspunkts starp Ziemassvētkiem un Lieldienām.Pasākuma apmeklētājus, kuru bija sanācis prāvs pulciņš no mūsu un kaimiņu pagastiem, laipni sagaidīja saimnieki Aivars un Brigita.Mežvīnu saimnieks Aivars ar ģimenes palīgiem ierīkoja laukumu, uzkāra seno laiku šūpoles, izveidoja ragaviņu trasi, izgatavoja un uzstādīja Meteņu svētku atribūtus. Pie tradicionālā svētku ugunskura tika sarīkots rituāls, kurā iemetot uz lapiņas sarakstītas sliktās domas ugunī, “nelabais metas uz labu”.Ciemiņus priecēja vokāli instrumentālais ansamblis “Akvarelis” (Saules skola), VA “Pērles” (Kalkūni), abu vadītāja Brigita Madelāne, Šķeltovas Tautas nama kolektīvu dalībnieki.Kopā ar Meteņdienas galveno varoni “Budēli“ bija iespēja iet rotaļās, dziedāt dziesmas, dejot, šūpoties, kā arī piedalīties veiklības stafetēs. Viesmīlīgais saimnieks Aivars visus cienāja ar uz ugunskura vārītu Meteņu biezputru un karstu tēju, neizpalika arī pankūkas, ko pagatavoja vietējā iedzīvotāja Ina.Latgaliskais jutās it visur, dziesmās, rotaļās un dažādās izdarībās. Jaunatne priecājās, bet vecāka gājuma cilvēki ar interesi apskatīja seno laiku foto izstādi, kurā daudzi atpazina savus vecākus, vecvecākus, kaimiņus un radus. Visiem, kam interesēja vēsture, ar prieku izpalīdzēja saimnieku tuvākā kaimiņiene Irēna. Ļoti patīkami, ka Brigita ar Aivaru atceras un ciena savas dzimtas saknes un māca to saviem bērniem. Tas ir labs piemērs ikvienam. Kārtējo reizi cilvēkiem bija iespēja atpūsties, priecāties un ar labu garastāvokli doties mājup.Pateicība pasākuma atbalstītājiem: Šķeltovas Tautas nama, pagasta bibliotēkas un pagasta pārvaldes darbiniekiem, Lauku mājas “Mežvīni” saimniekiem un kolektīviem. Uz tikšanos nākamajos svētkos!  Irēna MAĻUHINA, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītājaFoto no autores personīgā arhīva