Eiropas Komisija ārējās robežas stiprināšanai piešķir Latvijai papildu finansējumu 28 301 887 miljonu eiro apmērā

img

Šī gada marta beigās Eiropas Komisija ārējās robežas stiprināšanai piešķīra Latvijai papildus finansējumu 28 301 887 miljonu eiro apmērā projekta ”Automatizētas robežu uzraudzības infrastruktūra” (VRS/RPVP/2023/3) īstenošanai . Pateicoties pašķirtajam finansējumam visa Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robeža 172,9 km garumā tiks nodrošināta ar nepieciešamajiem mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem.

“Mēs sargājam robežu visu Eiropas dalībvalstu interesēs. Latvijas ārējā robeža ir ne tikai Eiropas Savienības, bet arī NATO ārējā robeža,” uzsver Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.Ņemot vērā šā brīža ģeopolitisko situāciju ir svarīga tūlītēja ārvalstu provokāciju novēršana un vispārējo spēju pastiprināšana. Pārbaužu un uzraudzības veikšana, pārrobežu noziedzības novēršana un atklāšana uz ārējās robežas ar Baltkrieviju ir  aktuāla un vitāli svarīga ne tikai Latvijas Republikas prioritāte drošības jomā, bet arī svarīgs nosacījums Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas drošības aspektā. Minētais  projekts paredzēja  izbūvēt mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem atbilstošu valsts sauszemes robežu 113 km garumā, kas sevī ietver optisko šķiedru kabeļu tīkla elektroapgādes tīkla videonovērošanas stabu, datu pārraides tīkla un perimetra uzraudzības tehnoloģisko līdzekļu (videonovērošanas, u.c.) infrastruktūru uzbūvi un ierīkošanu kā arī uzcelt sešus jaunus sakaru un novērošanas torņus.  Savukārt, palielinot Projekta finansējumu papildus jau minētajām darbībām tiks izbūvēta pilnībā visa Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robeža 172,9 km garumā, kā arī atjaunoti ne mazāk kā 37 esošie sakaru un novērošanas torņi visas ārējās robežas garumā.Īstenojot minēto projektu, 2027.gada nogalē Valsts robežsardzes iegūs mūsdienīgu ar tehnoloģiskiem risinājumiem stiprinātu Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas sauszemes robežu. Šo darbību komplekss ļaus Valsts robežsardzei efektīvi izmantot personāla resursus, paaugstināsies kontroles un reaģēšanas spējas uz situāciju pierobežā, tiks stiprināta kopēja likumpārkāpumu novēršanas, profilakses un atklāšanas kapacitāte, kā arī paaugstināsies vietējo iedzīvotāju drošība un dzīves kvalitāte. Projekts kopumā sniegs ieguldījumu Eiropas Savienības drošības stratēģijas īstenošanā un aizsargās pamattiesības un Eiropas vērtības. Tehnoloģiski moderns valsts sauszemes robežas uzraudzības sistēmu komplekss būs Eiropas Savienības drošības garants.Projektu īsteno Valsts robežsardze sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” un Nodrošinājuma valsts aģentūru Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai ietvaros, kura vadošā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija.Projekta kopējās izmaksas ir 95 958 631 eiro (71 968 974 eiro fonda finansējums, 23 989 657 eiro no valsts budžeta).