Ansambļu festivāls Līvānos

img

2019.gada 6.martā Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā notika Latgales mūzikas un mākslas skolu stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumenti) audzēkņu –solistu un ansambļu festivāls Pavasara stīgas, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 2.vijoles spēles klases audzēkņi Agnese Pauliņa (pedagoģe Inga Laura) ,Barbara Gendele-Nunesa (pedagoģe Inga Laura), Kristers Gapševičus (pedagoģe Anastasija Mališeva).

Audzēkņi  saņēma PATEICĪBAS par piedalīšanos .

Festivāla dalībniekiem pavadījumus atskaņoja koncertmeistare Maija Steļmačenoka.

Sveicam audzēkņus ar panākumiem un pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu!

                                                                                       Direktores vietn. māc.darbā  I.Milaša