Pateicība Krāslavas novada pedagogiem

img

Krāslavas novada Izglītības nodaļas vadītājas Lidijas Miglānes aicinājums uz Starptautiskajai Skolotāju dienai veltīto svinīgo pasākumu: “Nāciet, baudīsim vakaru kopā!” izskanēja ļoti vilinoši un ne mirkli nenožēloju, ka tajā piedalījos. Tieši otrādi – esmu laimīga, ka Krāslavā, kopā ar kuplo pedagogu saimi varēju baudīt tik augstas klases meistaru sniegumu. Bet par to vēlāk.

Pirms saviļņojošā koncerta ne mazāk emocionāls pasākums – pedagogu sumināšana. Patīkami, ka pirmajiem apsveikumi un ziedi profesionālajos svētkos tika pasniegti pensionētajiem skolotājiem, kuri tika aicināti svētkus svinēt kopā ar strādājošajiem kolēģiem – kopā sirsnīgāk un jaukāk!

Skolotāju dienas svinībās novada pedagogi saņēma Krāslavas novada domes Atzinības rakstus:

Lilija Krumpāne, PII Pienenīte vadītājas vietniece izglītības jomā, par pārmaiņu un inovāciju kultūras ieviešanu iestādē;

Zigrīda Beinaroviča, Krāslavas pamatskolas skolotāja, par skolēnu motivēšanu mācību procesā un augstiem sasniegumiem Latgales reģiona matemātikas olimpiādē;

Inna Radēviča, Krāslavas Sporta skolas trenere, par ilggadēju, radošu un inovatīvu pedagoģisko darbu profesionālajā ievirzē sportā;

Jekaterina Aleksejeva, Varavīksnes vidusskolas skolotāja, par profesionālu meistarību, radošu darbu ar skolēniem un ieguldījumu skolas vēstures krātuves izveidē;

Rita Vekšina, BJC direktore, par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Krāslavas bērnu un jauniešu centra darbā un interešu izglītības attīstībā Krāslavas novadā;

Ligija Kolosovska, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, par godprātīgu, atbildīgu darbu, motivējot skolēnus vadīt savu mācīšanos angļu valodas apguvē;

Irēna Delvere, Izvaltas pamatskolas skolotāja, par radošu un pašaizliedzīgu darbu ārpusklases pasākumu organizēšanā un sadarbību ar vecākiem;

Nadežda Isakova, PII Pīlādzītis pirmsskolas izglītības skolotāja, par vispusīgu profesionālismu un darba kvalitāti jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā;

Olga Pauliņa, Krāslavas Mākslas skolas skolotāja, par radošu un inovatīvu pedagoģisko darbu profesionālajā ievirzē mākslas jomā.

Ar Izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem tika apbalvoti:

Ingrīda Škagale, PII Pienenīte skolotājs logopēds, par jaunās pieejas īstenošanu logopēdiskajā darbā;

Daiga Kušnire, Krāslavas pamatskolas skolotāja, par inovāciju ieviešanu skolā un sasniegumiem Valsts mēroga robotikas sacensībās „Siguldas kauss 2019”;

Vija Kavševiča, Varavīksnes vidusskolas skolotāja, par ilggadēju, profesionālu un radošu pedagoģisko darbu, vadot sākumskolas skolotāju metodisko komisiju;

Ruta Andrukoviča, Indras pamatskolas skolotāja, par darba prieku, degsmi un krietno ieguldījumu skolēnu radošo spēju attīstīšanā un piederības sajūtas savai valstij veidošanā;

Žans Bunto, Robežnieku pamatskolas sporta skolotājs, par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizēšanu sporta jomā;

Līvija Malahovska, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, par mērķtiecīgu, neatlaidīgu darbu, ieinteresējot un sagatavojot skolēnus olimpiādēm, eksāmeniem, iedvesmojot zinātniskajā pētniecībā un mazpulku projektos;

Lilita Ivanova, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, par nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā;

Marija Gasperoviča, PII Pīlādzītis mūzikas skolotāja, par pedagoģisko meistarību izglītojamo muzikālo lietpratību veicināšanā kultūrvidē;

Ioanna Szostak, Krāslavas Gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolotāja, par skolas tēla popularizēšanu, poļu tautas tradīciju un kultūras kopšanu.

Īpaši tika sumināta šī gada Nikodema Rancāna vārdā nosauktās Specbalvas ”Par latgaliskās vides radīšanu un latgalisko vērtību saglabāšanu un stiprināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs” ieguvēja, Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” sporta 
skolotājai Zinaīda Bernāte.

Un tad sekoja koncerts – burvīga un izsmalcināta dāvana klātesošajiem.

Ilona Bagele - Latvijas Nacionālās operas soliste un viena no pieprasītākajām koncertmāksliniecēm Latvijā ar vērienīgu pieredzi akadēmiskajā, džeza un populārajā mūzikā, Daugavpils Universitātes asociētā profesore, kā arī Daugavpils teātra vokālā pedagoģe un muzikālā vadītāja, nominēta kā “Labākā operas soliste”.Latvijas Nacionālās operas fonda “Gada balvas operai 2018”, arī aktrise tik tikko pasaules pirmizrādi piedzīvojušā zvaigžņotajā seriālā “Katrīna Lielā”.

Samsons Izjumovs - Latvijas Nacionālās operas solists, ar panākumiem piedalījies vairākos starptautiskos vokālistu konkursos, Lielās mūzikas balvas laureāts. 2010. gadā par nopelniem kultūras darbā, par spilgtu un neaizmirstamu devumu opermūzikā un Latvijas vokālās mākslas popularizēšanu pasaulē iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Šie izcilie mākslinieki kopā ar Latvijas Nacionālās operas mūziķiem dāvāja mūsu novada pedagogiem brīnišķīgu “Krievu romances” vakaru. Klausītāju iemīļotās 19. un 20. gs. krievu komponistu romances un dziesmas - “Miglains rīts” ,”Es tevi nekad neaizmirsīšu”, “Jau noziedējušas krizantēmas” un daudzas citas dziesmas zāle uzņēma ar sajūsmu un ovācijām. “Bravo!“ vairākkārt skanēja no saviļņotajiem klausītājiem.

“Bravo!” – māksliniekiem, pedagogiem un pasākuma organizatoriem!  

Iveta LEIKUMA