Dagdas vidusskolas muzejs – cilvēka dvēseles dzimtene

img

Valsts vēsture ir ļoti cieši saistīta ar savas tautas vēsturi. Patiesībā tā veidojas no tiem notikumiem, ko cilvēki paši veido. Tāpēc valsts svētkiem un atceres dienām ir svarīga nozīme. Tā mēs varam izteikt savu attieksmi pret tiem, kuri bija tieši notikumu dalībnieki, novērtēt viņu ieguldījumu, un iesaistīt sevi šajos notikumos, izjūtot cilvēces pagātnes, tagadnes un nākotnes vienotību.

2018. gadā latviešu tauta sāka svinēt savas valsts simtgadi. Visi atceres pasākumi norisinājās un notiek zem zīmes - Latvijas 100. Īpaši aktīvi valsts jubileju svinēja valsts skolās. Dagdas vidusskola arī bija starp tām. Valsts simtgadei tika veltīta Dagdas vidusskolas muzeja atklāšana. Ideja izveidot muzeju skolā radās sen. Vairākus gadus tika veikts liels sagatavošanas darbs. Tika izstrādāta muzeja koncepcija, materiāla vākšana, veidojās muzeja materiāltehniskā bāze.

Rezultātā 2018. gadā 17. novembrī tika atklāts Dagdas vidusskolas muzejs. Svinīgajā pasākuma piedalījās Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Mickeviča un nodaļas darbinieki, Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša, skolas administrācija, Dagdas sporta skolas direktore Vija Nipere, skolotāji un skolēni.

Muzejā darbojas pastāvīga ekspozīcija, kas stāsta par skolas vēsturi, tradīcijām, direktoriem un skolotājiem. Ir eksponāti, kas stāsta par to, kā bērni mācījās dažādos  laikos, ar ko  nodarbojās brīvajā laikā. Muzejā notiek arī laicīgas izstādes, tās ir veltītas ievērojamākiem vēstures notikumiem, svarīgiem skolas, pilsētas un novada mirkļiem. 2018./2019. m.g. skolas muzeja  izstādēs tika atspoguļoti Barikāžu laiks, 1949. gada deportācija, 1989. gada Latvijas valsts karoga pacelšana Dagdā. Šajā mācību gadā izstādes stāstīja par akciju Baltijas ceļš, par pirmo Latvijas valsts prezidentu Jāni Čaksti, par Bermontiādi, par Latvijas robežsardzi.

Izstāžu veidošanā aktīvi piedalās Dagdas vidusskolas tagadēji un bijušie skolēni. Vairākas izstādes ir veidotas kopā ar novadpētniecības biedrību “Patria”. Vadītājs Aivars Arnicāns piedāvāja materiālus, dalījās ar informāciju un pieredzi. 2019. gadā martā ar Aivara palīdzību tika organizētas divas izstādes -  “1989. gada Latvijas valsts karoga pacelšana Dagdā” un “No zilo ezeru zemes deportētie.” Muzeju un ekspozīcijas apmeklē gan Dagdas vidusskolas audzēkņi, gan skolas viesi, bijušie absolventi, kaimiņskolu audzēkņi.

Skolas muzejam ir dažās funkcijas, viena no tiem izglītojošā.  Skolēni piedalās izstāžu veidošanā un mācās strādāt ar vēstures avotiem, pastāvīgi analizēt  un apstrādāt materiālu. Praktiski katrai izstādei vēstures skolotāji sagatavo darba lapas, testi, skolēni raksta pārspriedumus, pārdomas. Mūsdienu izglītības reformas apstākļos ļoti lielā uzmanības tiek pievērsta praktiskām iemaņām, kas balstās uz dziļākām mācību priekšmeta  zināšanām. Tāda veida, skolas muzejs kļūst par vienu no apmācības instrumentiem. Protams, ka vēsturiskie avoti, kas glabājas skolas muzejā, nav tik unikāli kā lielajos muzejos, bet viņi arī ir pagātnes glabātāji un ja nav iespēju pētīt avotus citur, tad šāds paņēmiens ir pilnīgi pieņemams attālajām skolām. Skolas muzejā var rīkot ne tikai izstādes, bet arī tematiskos vakarus, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Skolēniem ir iespēja mēģināt pašiem vadīt un organizēt izstādes.

2020. gadā muzejā tiek plānotas jaunas informatīvas izstādes, pastāvīgas ekspozīcijas atjaunošana, tikšanās, ir ideja veikt semināru skolotājiem un apspriest skolas muzeja kā mācību metodes izmantošanas iespējas. Protams, ka turpināsies arī muzeja krājuma papildināšana. Sakarā ar to, es gribēju vērsties pie absolventiem, bijušajiem Dagdas vidusskolas darbiniekiem, Jums ir saglabājušās fotogrāfijas, priekšmeti, atmiņas un varbūt Jūs vēlētos dalīties šajā bagātībā ar savu dzimto skolu. Ikviens, kurš vēlas palīdzēt izveidot muzeja fondu, var rakstīt uz e- pastu ljudams@inbox.lv vai vērsties skolas kancelejā. Neatteiksimies no jebkuras citas palīdzības, jo muzejam trūkst dažu tehnisko iespēju materiālu saglabāšanai un izstāžu organizēšanai. Skola, protams, vienmēr atbalsta, bet tās tehnisks nodrošinājums ir ierobežots, jo tas ir nepieciešams citiem.

Muzeja eksistence un darbs nebūtu iespējams bez tiem, kuri piedalījās paša muzeja veidošanā un  izstāžu organizēšanā. Pateicamies Dagdas vidusskolas direktorei Vijai Gekišai un skolas administrācijai par interesi un ideju atbalstu, saimniecības daļas vadītājam Aldim Beitanam, skolotājam Ritai Orolei, Annai Krilovai, Aine Murānei, Ainai Slesarei, Ilzei Tukišai, Veltai Augustovai, Sofijai Voronovai un viņas audzēkņiem, mūsu skolas goda skolotājiem Olgai Lobanovai, Verai Rutkam, Innai Zandarei, Emīlijai Orolei par palīdzību muzeja krājumu veidošanā, tehniskajiem darbiniekiem Ernai Matjušonokai, Inai Beikulei, Jevgenijam Urtānam, Vladmiram Stovbam, Aleksadram Kiričenko, uzņēmējam Antonam Rutkam un Dagdas vidusskolas skolēniem par atsaucību. Liels paldies skolas psiholoģei Dianai Krilovai, par atbalstu. Īpaši pateicamies Leonam un Kasparam Babrim par palīdzību izstādes veidošanā, kura bija veltīta 1991. gada barikāžu dalībniekam un 1984. gada Dagdas vidusskolas absolventam Gunāram Babrim. Pateicamies Aivaram Arnicānam par piedāvātiem materiāliem un sadarbību. Īpaši gribētu atzīmēt Dagdas vidusskolas vēstures skolotājas Lienes Vorobjovas lielu ieguldījumu muzeja veidošanā un pastāvēšanā.

Pēdējā laikā arvien biežāk skan informācija par skolu slēgšanu. Dagdas novadā jau ir  aizvērtas Konstantinovas un Andzeļu pamatskolas. Katrai mācību iestādei bija sava vēsture un tradīcijas. Sāpīgi domāt, ka tā nav robeža. Iespējams, ir vērts izveidot mācību iestādes muzeju, lai saglabātu zināšanas par mūsu sabiedrības svarīgāko dzīves jomu. Turklāt, ka sākums jau ir - novadpētniecības biedrības “Patria” izstāžu zālē  ir izveidota ekspozīcija, kura veltīta Dagdas novada skolu vēsturei.

Heinrihs Geine teica: “Pagātne ir cilvēka dvēseles dzimtene.” Aizmirstot savu pagātni, cilvēki  nodot savu dzimteni. Lielāko daļu savas dzīves mēs mācāmies un skola aizņem svarīgu šīs dzīves daļu. Katru reizi atgriežoties skolā, cilvēki atgriežas bērnībā, jaunībā. Aicinām visus interesentus apmeklēt Dagdas vidusskolas muzeju.

Ludmila LOVČINOVSkA un  Liene VOROBjOVA,

  Dagdas vidusskolas vēstures skolotāji  

 Aleksandras JUHŅEVIiČAS foto