Krāslavas novada pašdarbnieku tikšanās Skaistā

  • Kultūra
  • 23.02.2018 10:12
  • 656 skatījumi
img

16. februārī saskaņā ar ķīniešu horoskopu sākās Dzeltenā zemes suņa gads. Sagaidīt to bija ieteicams ģimenes un draugu lokā, tāpēc Skaistas pagasta Tautas nama (TN) vadītāja Romualda Umbraško aicināja uz Skaistu draugus – Krāslavas novada pašdarbības kolektīvu dalībniekus.

Viesus uzņēma Skaistas TN  līnijdeju grupa “Harmonija”. Romualda Umbraško: “Man  šī ideja – sapulcēt novada pašdarbības  kolektīvus  radās  jau  pirms pāris gadiem. Toreiz pasākums nebija tik kupli apmeklēts.  Šoreiz  aicinājumam  atsaucās  Izvaltas TN sieviešu vokālais ansamblis  “Blāzma“,  Aulejas TN vokālais ansamblis  “Noskaņa”,  Kombuļu  TN sieviešu vokālais ansamblis  “Smaids”,  Ūdrīšu  TN  folkloras  kopa  “Rudzutaka”,  Kalniešu  TN kolektīvs “Fantāzija”,  Robežnieku  TN  austrumu  deju  grupa  “Robežnieku  Alise”  un  Indras  TN  jaunizveidotā  deju  grupa,  kurai  šī  bija  pirmā uzstāšanās. Satikties  ar  draugiem  vienmēr  ir  jautri un patīkami. Vasarā  tikāmies  Skaistā  pasākumā  “Krāslavas  novada  pašvaldības  kultūras  iestāžu sporta svētki”.Iveta LeikumaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 16 (23.02.2018.)