Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja aktualitātes

  • Kultūra
  • 14.05.2021 12:08
  • 548 skatījumi
img

Starptautiskā Muzeju padome (ICOM – International Council of Museums) 1977. gadā pieņēma lēmumu par Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšanu, un kopš 1978. gada 18. maija šī diena katru gadu tiek svinēta vairāk nekā 150 valstīs.
Lai arī muzeju pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu zāles apmeklētājiem vēl ir slēgtas, rosība Latvijas muzejos nav apsīkusi.

Kamēr Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja zālēs valdīja nosacīts klusums, līdztekus daudzajiem ikdienas darbiem muzeja speciālisti strādāja pie atklātā krājuma “Vecās mājas stāsts” izveidošanas vienā no grāfu Broel Plāteru muižas saimniecības ēkām, ko krāslavieši ierasti dēvē par staļļiem. Atklātais krājums “Vecās mājas stāsts” atspoguļo sadzīves priekšmetu daudzveidību un dzīvojamās telpas iekārtojumu laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 70. gadiem. Tas ir stāsts par iepriekšējo paaudžu dzīvesveidu, tradīcijām un kultūru. Atklātajā krājumā apmeklētājiem ir iespēja aplūkot 600 muzeja priekšmetus un to skaitu ir plānots pakāpeniski palielināt.  Priekšmeti ir savākti Krāslavas novadā, pateicoties novada iedzīvotāju atsaucībai, vēlmei sadarboties, saglabāt un nodod nākamajām paaudzēm vēstures liecības.Turpat apskatei ir pieejams izveidotais atklātais krājums “Tēlnieces Vandas Zēvaldes mantojums”, kurš 2020. gadā saņēma Latvijas Muzeju biedrības gada balvu.Diemžēl sakarā ar ieviestajiem “Covid-19” izplatību ierobežojošajiem pasākumiem, apmeklētājiem vēl nebija iespējas skatīt padarītā darba rezultātus, taču, tiklīdz tiks atcelti ar pandēmiju saistīti ierobežojumi, apmeklētāji varēs iepazīties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm.No 1. aprīļa pils kompleksa pagalmā pie muzeja ir skatāma brīvdabas izstāde “Krāslavas ievērojamākās vietas”. Muzejs ar nepacietību gaida laiku, kad atkal varēs laipni sagaidīt apmeklētājus! Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvsIvetas Leikumas foto