Aicinām pieteikt Dagdas novada Gada cilvēkus

Līdz 31.oktobrim var pieteikt pretendentus Dagdas novada pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 2017” un “Gada kolektīvs 2017” saņemšanai. Apbalvojums tiek piešķirts personām par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā.

Kā ik gadu, valsts proklamēšanas gadadienas gaidās pašvaldība vēlas pateikties tiem novada iedzīvotājiem, kuri spējuši ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu izdarīt ko nozīmīgu visa novada vai tā iedzīvotāju labā.

Izvirzīt pretendentus apbalvošanai var domes deputāti, pašvaldības izpilddirektors un nodaļu, struktūrvienību, iestāžu vadītāji, kā arī darba kolektīvi, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, zemnieku saimniecības, uzņēmumi, valsts iestādes un iedzīvotāju grupas.

Inese PLESŅA

Turpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 76 (03.10.2017.)