Labo darbu pateicības darbnīca

img

Novembris ir mēnesis, kad krāšņās rudens krāsas pamazām izzūd no dabas krāsu paletes, laiks kļūst vēsāks un rudenim raksturīgie vēji sāk pūst aizvien stiprāk, noraujot pēdējās lapas no kokiem, tādējādi vēstot par ziemas tuvošanos.

Ikvienam īstenam savas zemes patriotam novembris ir svētku un pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad mēs godinām tos, kuri pašaizliedzīgi un varonīgi nosargāja Latvijas valsts neatkarību tālajā 1919. gadā, un svinam nozīmīgos svētkus – Latvijas dzimšanas dienu.

Tie ir notikumiem un tradī
cijām bagāti svētki, kuriem pāri ar lepnumu plīvo sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs, kurš ikvienam no mums atgādina mūsu neatkarību un brīvību, apliecinot, ka esam sīksta tauta un nekas mūs nespēj salauzt. 

Novembris ir mēnesis, kad daudzi nēsā pie apģērba latviskas piespraudes. 
Šādas piespraudes nolēma izgatavot Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni, lai ne tikai apliecinātu savu piederību Latvijai, bet arī pasniegtu tās kā dāvanu novada sociālajiem darbiniekiem viņu svētkos. Kāpēc tieši šāds mērķis? Ik gadu novembra otrajā otrdienā Latvijā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena. Mūsu valstī šo dienu sāka atzīmēt kopš 1996. gada. Šogad Sociālo darbinieku diena tiks atzīmēta 14. novembrī.

Jeļena JAPIŅA