Uzņēmējdarbības “Info diena” Krāslavā

img

Šīs nedēļas sākumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Krāslavas novada dome un biedrība “Krāslavas rajona partnerība” rīkoja “Info dienu”. Uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem bija iespēja uzzināt informāciju par konsultatīvo un finansiālo atbalstu uzņēmējdarbībai, izmantojot biznesa inkubatora programmu, Krāslavas novada domes atbalstu uzņēmējdarbībai un Krāslavas rajona partnerības LEADER projektu konkursu.

LIAA Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs Andrejs Zelčs informēja, ka no 2019. gada 1. marta līdz 20. martam tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas programmā piecpadsmit LIAA biznesa inkubatoros visā Latvijā, tai skaitā arī Daugavpilī, kā arī novadīja prezentāciju “Pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsts”. Īsumā – biznesa inkubatori tika izveidoti ar mērķi atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos. Atbalsts pieejams līdz 31.12.2023.

Pirmsinkubācija, kad fiziska vai juridiska persona ierodas biznesa inkubatorā ar savu ideju un tiek uzņemta, ilgst 6 mēneši. Tā ietver biznesa sākotnējo novērtējumu, prasmju un iemaņu apguvi uzņēmējdarbībā. Šai laikā tiek nodrošināts 100% atbalsts topošajam uzņēmējam - konsultācijas, apmācības, semināri, Open-office (Biroja telpu un aprīkojuma izmantošana). Uzņemšana notiek nepārtraukti.

Inkubācijas laiks ilgst līdz 4 gadiem.  Šai laikā notiek prasmju un iemaņu apguve uzņēmējdarbībā, atbalsts 100% - konsultācijas, apmācības, semināri, Open-office, mentoru tīkls, 50% līdzfinansējums pakalpojumiem, pieejami granti. Uzņemšana notiek 2 reizes gadā.

Individuālajām konsultācijām var pieteikties pa tālruni 62401094..

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe klātesošajiem pastāstīja par Krāslavas novada domes atbalstu uzņēmējdarbībai.

Īsumā: Krāslavas novadā 2018. gadā bija reģistrēts 701 uzņēmums, tai skaitā:

254 SIA (36,23%);

239 zemnieku saimniecības (34,09%);

154 individuālie komersanti (21,69%);

28 individuālie uzņēmumi;

20 kooperatīvās saimniecības,

1 akciju sabiedrība, 2 filiāles, 2 pilnsabiedrības.

Informācija par vietējiem uzņēmējiem un aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā (pasākumiem, projektu konkursiem utt.) pieejama: www.kraslava.lv/uznemejiem, www.visitkraslava.com, www.kraslavasvestis.lv. Kontaktinformačija: 65620032, inara.dzalbe(@)kraslava.lv

Zane Ločmele, biedrības “Krāslavas rajona partnerība” administratīvā vadītāja, sniedza ieskatu Eiropas struktūrfonda LEADER projektu realizācijā:

Kopš 2016. līdz 2018. gadam Krāslavas rajona partnerībai iesniegti 97 projekti. No tiem apstiprināti 65 projekti. Apgūts - 1 105 108 EUR. Papildus 2019. – 2020.~900 000 EUR.

Jauni projektu konkursi tiks izsludināti  2019. gadā – martā/aprīlī un  2020. gadā – februārī.

 

Konsultācijas:

Otrdien plkst. 9:00 – 12:00;

Ceturtdien plkst. 13:00 – 17:00

E-pasts: kraslavaspartneriba@inbox.lv

T. 25608232 Zane Ločmele

  26195753 Aina Dzalbe

www.kraslavaspartneriba.lv