Mēs Krāslavā = Mēs Latvijā

img

Šomēnes, svinot Latvijas valsts simtgadi, Krāslavas māmiņu klubs uzsāka izzinoši radošo nodarbību ciklu novada bērniem un viņu vecākiem. Pirmā tikšanās aizritēja 3. jūlijā “Latgales kulinārā mantojuma centrā” Krāslavā. Tās ietvaros ģimenes piedalījās kulinārajā meistarklasē, gatavojot siera – dārzeņu zupu, kā arī uzzināja par Latgales tradicionālajiem ēdieniem un to pagatavošanu no centra saiminieces Intas Lipšānes stāstītā.

Latvijas simtgadei veltītais pasākumu cikls ietver sevī ne tikai rotaļnodarbības, radošās meistarklases un informatīvos pasākumus, bet arī animācijas fi lmas radīšanu par Krāslavas vēsturi, kultūru, sadzīvi un tradīcijām aizvadītajos 100 gados. Animācijas fi lmas veidošanā piedalīsies bērni profesionālu mākslinieku vadībā.4. jūlijā Latgales kulinārā mantojuma centrā noritēja pirmā radošā darbnīca “Mana Krāslava” ar mākslinieci Mairitu Folkmani. Šajā darbnīcā bērni uzzināja par animācijas īsfi lmas tapšanas procesu stop motion tehnikā, kā arī pievērsās galveno varoņu vizuālo tēlu radīšanai.Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 51 (07.07.2017.)