Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Dagdas novadā” aktivitātes jūnijā

Dagdas novada pašvaldība no š. g. marta sadarbībā ar projekta karjeras konsultantu Sandru Vērdiņu īsteno projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Cieša sadarbība, īpaši vasaras mēnešos notiek ar Dagdas Jauniešu centru un Bērnu un jauniešu centriem Andzeļos un Andrupenē. Jūnijā nedēļas garumā notika radošās darbnīcas “Ceļojums profesiju pilsētā’’ (1.4. klašu skolēniem) Andzeļu BJC un Dagdas JIC no 5. - 9. jūnijam, Andrupenes BJC no 12. - 16. jūnijam. Katra aktivitāšu diena bija rūpīgi izplānota. Ieskatam tikai dažu dienu apraksts. Pirmajā dienā, bērniem sanākot, bija pastāstīts un izskaidrots, kas viņus gaida un ko nozīmē radošā darbnīca ar nosaukumu “Ceļojums profesiju pilsētā’’. Lai bērniem rastos interese, pirmais uzdevums bija zīmējumu konkurss “Mans ceļš uz BJC’’, bērni zīmēja maršrutu, kur pieminēja visus pa ceļam redzētos uzņēmumus, un profesijas, kas saistītas ar konkrētiem uzņēmumiem. Piemēram, Andrupenes BJC pārrunāja par ciematā esošajām profesijām, gan par uzņēmumiem, kuri pašlaik ciematā jau neeksistē. Zīmējumu autoriem bija iespēja prezentēt savu darbu un izstāstīt pārējiem savu maršrutu. Dalībnieki droši stāstīja par savām sapņu profesijām un saviem nākotnes plāniem. Dienas nogalē pievienojās topošais jurista palīgs Kristīne, kura stāstīja par jurista profesijas specifiku, savām mācību gaitām, un saviem mērķiem šajā jomā, pēc viņas stāsta bērni apsprieda dzirdēto, pauda savu viedokli. Notika ekskursijas uz frizētavu, veikalu, pagastu un pastu. Tika minētas mīklas, zīmētas vecāku profesijas, spēlētas lomu spēles. Īpaši salda bija konditora profesija. Konditori gatavo brīnumaini garšīgus gardumus, kopā gatavojām vafeles. (Andrupenes BJC)Andzeļu BJC dalībnieki š. g. 6. jūnijā (1. - 4. klase) kopā ar centra vadītāju viesojās Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā. Tur bērniem tika rīkotas visāda veida nodarbības un spēles par profesijām. Andzeļu skolēni kopā ar Dagdas vienaudžiem iesaistījās ekskursijā pa JIC telpām, kas šoreiz bija pārtapušas par “profesiju pilsētas” ielām. Apmeklējot mūzikas, sporta, datoriķu un bērnu telpu, skolēni piedalījās vairākās aktīvās nodarbēs - rotaļdejās, sporta u.c. aktivitātēs, kā arī pārrunāja par mūzikas, deju, sporta, bērnudārza skolotāja, pasākumu organizatora profesijām. Ar interesi sākumskolēni noskatījās izglītojošās videofilmas par kinologa un stjuarta profesiju. Īpaša rosība bija jūtama radošajā “ielā“, kur bērni paši mācījās locīt salvetes svētku galdam un gatavot maizītes- “buru laiviņas” un “bizbizmārītes”. Ciemošanās Dagdas novada JIC noslēdzās ar kopīgu tējas dzeršanu un pašgatavoto maizīšu degustāciju.Turpinājums laikrakstā “Ezerzeme” nr. 51 (07.07.2017.)