Dzimto zemi izzinot

Sācies skaistais ekskursiju laiks. Pļaviņu novada nevalstiskā organizācija “Ābeļziedi” šoreiz devās uz Latgali ar mērķi apciemot vienu no saviem sadraudzības partneriem - Aglonas novada nevalstisko organizāciju “Neaizmirstulīte” un apskatīt šī novada ievērojamākās vietas.

 Mūsu senioru organizācija “Ābeļziedi” jau ir tikusies ar Aglonas novada pensionāriem pirms dažiem gadiem. Toreiz viesus uzņēmām pie sevis Aiviekstes pagastā. Abas nevalstiskās organizācijas dalījās pieredzē, iepazīstināja viena otru ar sava darba aktualitātēm un noslēdza savstarpējās sadraudzības līgumu. Tikšanās reizē “Ābeļziedi” tika uzaicināti ciemos atbildes braucienam uz katolicisma centru - Aglonu.Ierodoties Aglonā, pirmkārt, iepazināmies ar “Neaizmirstulītes” telpām. Bija patīkami konstatēt, ka “Ābeļziediem” tās ir plašākas, kaut gan mūsu valdes dokumentu un aktivitāšu telpām dažādu iemeslu dēļ būtu nepieciešamas vēl lielākas platības.Aglonas novadā dzīvo ap 4000 iedzīvotāju. Ir 6 mācību iestādes, un tās aktīvi iesaistās dažādu Eiropas Savienības projektu apguvē. Ar lepnumu mums tika pavēstīts - lai arī valstī notiek izglītības iestāžu optimizācijas process, katrā pagastā joprojām ir saglabāta sava skola. Novada attīstībai kopā piesaistīti vairāk kā 2 miljoni eiro - tātad par nākotnes pensijām šeit ir padomāts.Biruta IrēnaTurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 70 (12.09.2017.)