Gādājot par tīru un sakoptu Dagdas novadu, norisināsies vērienīgs vides izglītības lekciju cikls skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem

Sākot ar 11. septembri, četru dienu garumā Dagdas novada izglītības iestādēs norisināsies vides izglītības lekciju cikls, mācot skolēnus un pirmsskolas vecuma bērnus pareizi šķirot atkritumus, rūpēties par vidi un taupīt resursus. Vides izglītības lekcijas norisināsies projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” ietvaros, veicinot aktīvāku šķiroto atkritumu otrreizējo pārstrādi un drošu apglabāšanu ne tikai Dagdas novadā, bet arī nacionālā mērogā.

Projekta ietvaros “Zaļā josta” un atkritumu apsaimniekotāja SIA “Clean R” eksperti vadīs 20 vides izglītības aktivitātes un speciālistu vieslekcijas Dagdas novada astoņās skolās un trijās Dagdas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, mācot bērniem saudzēt un aizsargāt dabu, šķirojot atkritumus. Kopumā tiks apmācīti ap 900 bērni un jaunieši, kas iegūtās zināšanas varēs izmantot ikdienā un nodot mājiniekiem, sekmējot atkritumu šķirošanas kultūru visa novada ietvaros.“Efektīva atkritumu šķirošanas ieviešana pašvaldībā iespējama tikai, strādājot roku rokā visām iesaistītajām pusēm,” uzsver SIA “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, atzinīgi novērtējot Dagdas pašvaldības iniciatīvu - jaunu šķiroto atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšanu - apvienot ar kompleksu iedzīvotāju izglītošanas kampaņu.