Latvijas Sarkanā Krusta konference

img

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26, to sastāvā ir 254 nodaļas un 10 jaunatnes nodaļas), tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.

Mūsu lasītājiem Sarkanais Krusts un tā darbība nav sveša. Plaši atspoguļojot Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas darbu, redzam, ka starp mums ir daudz aktīvu, enerģisku un sirsnīgu cilvēku, kuri patiesi vēlas palīdzēt līdzcilvēkiem. 20. oktobrī LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas biedri pulcējās uz atskaišu pārvēlēšanas konferenci. Pasākumu atklāja Marija Mickeviča, kas tika ievēlēta par šīs konferences vadītāju, savukārt konferences balsu skaitīšanas komisijas sastāvā tika ievēlētas Velta Daņiļeviča, Jeļena Juhņēviča un Žanna Garbrēdere. Jāpiebilst, ka gan par šiem, gan citiem konferencē izvirzītajiem jautājumiem balsoja visi klātesošie organizācijas biedri, kuriem pieder mandāts.Par komitejas finanšu jautājumiem ar ziņojumu uzstājās LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka. Dokumentācija par finansiālo darbu jāiesniedz Latvijas Sarkanā Krusta sekretariāta grāmatvedībā. Tā kā LSK ir labdarības organizācijas statuss, tai par savu darbību ik gadu ir jāatskaitās Valsts ieņēmumu dienestam.Inga PUDNIKATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 85 (03.11.2017.)