No kāda piena siesim Jāņu sieru?

img

Satraucoši fakti: Latvijas piensaimniecības lepnums – Latvijas brūnās govis ir praktiski izmirušas. Pašreiz visā valstī ir tikai kādas 140 tīrasiņu brūnaļas, un to lielāko daļu mākslīgi pie dzīvības uztur valsts finansētā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes saimniecība “Vecauce”.

Pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, 2004. gadā, Latvijas ganāmpulkos bija 9567 brūnaļas. Bet vislielākā Latvijas brūno govju populācija bija 1980. gadā, kad mūsu pļavās ganījās 141 700 Latvijas brūnās govis.Latvijas brūnā jeb Latvijas brūnā govs ir viena no liellopu (Bos primigenius taurus) piena - gaļas šķirnēm, kas izveidota Latvijā, tās saīsinātais apzīmējums ir LB. Šķirne ir ražīga, izturīga, samērā pieticīga. Tā spēj ražot pietiekoši daudz piena ar augstu olbaltumvielu un tauku saturu tajā, izmantojot lēto zāles lopbarību ar nelielām spēkbarības devām.Šķirnes veidošanās sākums ir 19. gadsimta beigas un 20. gadsimta sākums. Latvijas piena govs šķirnes selekcijas darbu uzsāka Paulis Lejiņš (pirmais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents) 1910. gadā, uzņemoties Zemgales Lustes muižas mācību un izmēģinājumu saimniecības vadītāja pienākumus. Pirmo reizi Latvijas brūnās šķirnes govs reģistrēta 1911. gadā kā Latvijas sarkanbrūnā govs. Šķirnes izveide uzsākta, krustojot vietējos liellopus ar Angelnes šķirnes liellopiem. Lai panāktu augstāku ražību selekcijā, sāka izmantot Dāņu sarkano govju buļļus. Iveta LEIKUMATurpinājumu lasiet laikrakstā "Ezerzeme" Nr. 48 (21.06.2016.).

Lasi “Ezerzemi” arī elektroniskā versijā! Vairāk info šeit!"Ezerzemes" redakcijā (Lāčplēša 20, Krāslava) laikrakstu var iegādāties par 0,38 EUR.