Krāslavas novada skolotāju augusta konference

img

Šogad mūsu novada pedagogi uz tradicionālo konferenci pulcējās 27. augustā Varavīksnes vidusskolas aktu zālē. Nopietnais pasākums sākās ar aizkustinošu PII “Pīlādzītis” audzēkņu, kuri šogad uzsāks skolas gaitas, apsveikumu. Pēc tam klātesošos pašvaldības vārdā sveica novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. Šogad konferencē uzstājās Valsts izglītības satura centra pārstāve Liene Voroņenko, projekta “Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija skolās”, ko īsteno firma “Aģentūra VB Plus”, koordinatori, Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas, kas atbildīga par projekta “Esi līderis!” realizēšanu, pārstāvji, kā arī zinātkāres centra “ZINOO” pārstāvji.

Visi, kas uzstājās, stāstīja par jaunām audzēkņu attīstības un sagatavošanas dzīvei iespējām mūsdienu sabiedrībā. Konferences pirmo daļu noslēdza novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne, kura sagatavoja prezentāciju par pašreizējo un daļēji nākotnes izglītības sistēmu mūsu novadā un Latvijā kopumā. 2018./2019. mācību gadu Krāslavas novadā uzsāks ap 220 pedagogiem (ieskaitot mākslas un mūzikas skolas skolotājus, pirmskolas izglītības iestāžu, kā arī izglītības centru darbiniekus). Novada lielāko skolu trijnieku veido Krāslavas Varavīksnes vidusskola (440 skolēni), Krāslavas pamatskola (393 skolēni), Krāslavas Valsts ģimnāzija (191 skolēns). Kopā novadā skolēnus uzņem septiņas skolas un divas pirmskolas izglītības iestādes.Krāslavas novadā 1. klasi uzsāks 113 skolēni. Tika spriests par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā, par izmaiņām eksāmenu un pārbaudes darbu jomā, taču visas šīs pārmaiņas nav saistītas ar šo mācību gadu, bet sāksies tikai 2019. gada septembrī. Pēc tam bija neliels pārtraukums, bet konferences otrā daļa norisinājās sekcijās (metodiskās apvienībās), kuru laikā skolotāji apsprieda nākamā mācību gada plānus, kā arī radošās idejas. Dabaszinību pasniedzējiem praktiskās nodarbības demonstrēja “ZINOO” centra speciālists.Esi sveicināts, jaunais mācību gads! Ceram, ka būsi veiksmīgs kā skolēniem, tā arī skolotājiem, un, protams, vecākiem!Andrejs JAKUBOVSKIS