Latgales labo darbu festivāls Rēzeknē

img

Krāsainais rudens ne tikai koku lapās viesojas, bet arī atnes skaistus un krāsainus pasākumus dažādos Latvijas nostūros.
Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai, veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā, Valsts Izglītības satura centrs īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu ciklu izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”.
Pagājušajā mācību gadā izglītības iestādes īstenoja dažādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, veica labos darbus gan skolā, gan daudzpusīgā sadarbībā ar sabiedrību. Skolēnu darbošanās aptvēra visdažādākās jomas, radot iespējas iesaistīties ikvienam un motivējot skolēnus darīt jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai izaugsmei un sabiedrībai atbilstoši viņu interesēm, spējām un vajadzībām. Labie darbi tika veikti ne tikai atsevišķu pasākumu formātā, bet galvenokārt ikdienā.

Cikla noslēgumā 12. oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” norisinājās pasākums ar nosaukumu “Labo darbu gadatirgus”, kas tika rīkots sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un pašvaldību izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām par godu Latvijas valsts simtgadei.Pasākumu vadīja jaunieši Elizabete Gaile un Oskars Lustiks, kas arī dziedāja festivāla ciemiņiem un dalībniekiem. To atklāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un ARPC “Zeimuļs” vadītāja Jevgenija Kušča.Pasākumā Rēzeknē piedalījās 36 skolēnu komandas. Festivāla ietvaros aktīvākie labo darbu veicēji Latgalē demonstrēja savu veikumu un iepazīstināja ar to pārējos. Mūsu Krāslavas novadu pārstāvēja sešas komandas:Krāslavas pamatskolas skolēnu grupa kopā ar skolotāju Jeļenu Japiņu iepazīstināja klātesošos ar diviem darbiem “Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei” un “Labo darbu pateicības darbnīca”.Krāslavas pamatskolas skolēnu grupa kopā ar skolotāju Viju Rabkeviču prezentēja darbu “Mēs - Latvijas simtgadei!”Krāslavas pamatskolas bērnu pašiniciatīvas klubs “Spicais”, vadītāja Velta Daņiļeviča, iepazīstināja ar 10 gadu veikumu sadarbojaties ar Krāslavas veco ļaužu pansionātu “Priedes”.KBJC šūšanas un modelēšanas pulciņš “Meistarstiķis” piedalījās ar darbu “Praktisku izstrādājumu darināšana” pulciņa skolotājas Ainas Gubas vadībā.KBJC skolēni no novadpētniecības pulciņa “Jāņtārpiņi” ar skolotāju Viktoriju Urbanoviču uzstājās ar vairākām izstrādnēm - “Manu senču dzīvesstāsti LV vēstures attīstības posmos”, piemiņas plāksnīšu skices par likvidētajām skolām Krāslavas novadā, ar prezentāciju “Jāņtārpini” dzimto skolu piemiņas sardzē”, ar spēli-viktorīnu “Krāslavas novads Latvijas valsts 100 gadu vainaga pinumā” un ar konkursu Krāslavas novada skolām “Dzimtā novada Erudīts-2018”.Visas skolēnu komandas prezentēja kompetentiem ekspertiem savu veikumu un atbildēja uz jautājumiem. Pēc prezentācijām visiem labo darbu veicējiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un meistarklasēs.Labo darbu gadatirgus otrā daļa – apbalvošana, jauniešu muzikālā parāde “Manc Akorc 2018” un radošās darbnīcas – norisinājās Rēzeknes pilsētas kultūras namā, kur piedalījās arī Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” Pensionāru sociālo pakalpojumu centra un Bērnu sociālo pakalpojumu centra iemītnieki. Labo darbu veicēji mājās bija sagatavojuši senioriem un bērniem paštaisītas atklātnītes un citas dāvanas (tas bija vēl viens visas Latgales jauniešu labais darbiņš).Visi labo darbu veicēji saņēma pateicības no Valsts izglītības satura centra par dalību “Labo darbu gadatirgū”. Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa un Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta īpaši atzīmēja Krāslavas pamatskolas darbus un pasniedza specbalvu. Pasākuma laikā eksperti piešķīra sešas Labo darbu nominācijas. Labo darbu gadatirgū eksperti atzīmēja, ka iespēju robežās jāturpina šī iniciatīva, risinot galvenās problēmas un motivējot jauniešus dalībai dažādās aktivitātēs.Pasākuma noslēgumā visi festivāla dalībnieki vienojās kopīgā U. Marhileviča un G. Rača dziesmā “Vai Tu mani dzirdi?”. Dziedot dziesmu, no balkona tika palaisti neskaitāmi krāsaini baloni skatītājiem zālē, kas vēl vairāk iepriecināja, pārsteidza un radīja prieka un sajūsmas mirkļus visu sejās.Vakara noslēgumā, visus gaidīja pārsteigums - uzstājās “X Faktors” dalībnieki – jauno puišu grupa “Baritoni”, kas priecēja ar savām skanīgajām balsīm. Pasākuma kulminācijas mirkli visi svētku dalībnieki piedzīvoja, noskatoties košu salūtu Rēzeknes Festivāla parkā, un kultūras nama foajē dalībniekus gaidīja saldie pārsteigumi.Skolotāju vārdā izsaku lielu pateicību Krāslavas novada domei par piedāvāto transportu visiem mūsu novada dalībniekiem, iedvesmotājiem un vecākiem, kuri atbalstīja pasākumu. Liels paldies visiem skolēniem, kas bija iesaistījušies labo darbu veikšanā!Ir laiks labiem darbiem!Krāslavas pamatskolas skolotāja Jeļena Japiņa