Šis skaistais 2018. gada novembris

img

Novembris… Laiks, kad no rītiem mūs sveicina biezā migla. Laiks, kad sarūk dienas gaisma. Laiks, kad Latvijā tiek atzīmēta Latvijas Republikas dzimšanas diena. Latvijas īpašo mēnesi – novembri – mēs suminām ar sarkanbaltsarkanām lentītēm un skaistiem vārdiem Latvijai. Šajā laika posmā domās mēs esam kopā ar visiem Latvijas iedzīvotājiem un uzdodam, manuprāt, galveno jautājumu: “Ko, Latvija, Tev varam dot?” Katrs Latvijas iedzīvotājs ir svarīgs Latvijai, jo viņš ir daļiņa no tās. Ikkatrs no mums dod savu noskaņu, raksturu un nākotni mūsu mīļajai dzimtenei.

Arī Dagdas novada izglītības iestādes skaisti un patriotiski sagaida valsts svētkus. 121 skolēns no Viļānu, Riebiņu, Dagdas, Ludzas un Krāslavas novadiem, Daugavpils pilsētas ir piedalījušies starpnovadu dzejas konkursā ‘’Manai Latvijai - 100’’, kas ir iesūtījuši, oriģinālus patriotiskus dzejoļus. Tiek apkopots un taps elektroniskais dzejoļu krājums, kas būs pieejams Dagdas novada mājaslapā: www.izglitiba.lv.Mūsu bērni ir pats lielākais mūsu valsts dārgums, un viņu sacerētie dzejoļi patiesi ir laba un skaista dāvana Latvijai dzimšanas dienā! Izglītības iestādes svētku noskaņā ir noformējušas savas telpas un kopīgi pulcējas svētku koncertos, lai dziedātu kopā mūsu valsts himnu. Prieks par to, ka Dagdas vidusskolā svētku priekšvakarā tiks atklāts Skolas muzejs. Aleksandrovas internātpamatskolā ir tapusi sadarbībā ar vecākiem izstāde ’’100 seno lietu par Latviju’’. Skolēni ir darinājuši apsveikuma kartītes dažādās tehnikās. Ezernieku vidusskolas svinīgi dekorētajos gaiteņos var daudz uzzināt par skolas vēsturi un skolas audzēkņiem. Skaisti zīmējumi, skolēnu novēlējumi mūsu Latvijai. Asūnes sākumskolā un Andrupenes pamatskolā ir izveidoti skolu vēstures stendi, telpas ir izrotātas ar rakstainiem skolēnu zīmētiem cimdiņiem. Šķaunes sākumskolā audzēkņi iepazina multimediālu izstādi “Latvijas varonis senatnē un mūsdienās”. Ar aizrautību taisīja apsveikumus un dāvaniņas Latvijai. Andzeļu pamatskolā svētku noformējums aicina apstāties šoreiz ilgāk un pakavēties pie tapušajiem jaunajiem vēstures stendiem. Arī pirmsskolas bērni PII Saulīte, Avotiņš un Ezernieku vidusskolas pirmsskolas grupās kopā ar audzinātājām grieza, līmēja, zīmēja un veidoja skaistus Latvijas ornamentus, tika organizētas radošās darbnīcas.Īpašs paldies Dagdas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem, kas ar skaistām krāsām un savu māksliniecisko iztēli bagātināja mūsu pilsētas - Dagdas svētku noformējumu! Tagad mūs priecē trīs rakstaini cimdi! Īpaša akcija notika izglītības iestādēs ar nosaukumu “Piepogājies Latvijai!’’. Šīs akcijas mērķis ir rosināt skolēnus un skolas darbiniekus apzināties sevi kā Latvijas daļu, justies piederīgam savai valstij un izteikt šo piederību radošā kopdarbā. Finālā tika izveidots katrā skolā telpas dekors no skolēnu izgatavotajām, “pogām”. Katrs skolēns veidoja ’’pogu’’, ieliekot tajā savu radošumu, meistarību un ideju – kāda poga es gribētu būt pie Latvijai?Pamatīga, skaista, smalka, uzreiz pamanāma, bet visiem mums vajadzīga. Un nevar nepieminēt rakstainos cimdiņus, kas ir kļuvuši par lielisku rotu mūsu izglītības iestādēs. Krāsu bagātība, rakstaini koši skolēnu zīmēti cimdi uzrunā ikvienu Dagdas vidusskolas viesi. Ar baudu var lūkot skolēnu fotogrāfiju un zīmējumu izstādi ’’Dagdas novada skaistākās vietas.’’Katrs no skolēniem Dagdas novadu redz citādāk, katram tas ir atšķirīgāks. Vieniem tas asociējas ar pelēkām, otriem - ar spilgtām, izteiktām krāsām, daudzveidību dabā. Pēc Dagdas vidusskolas darbi ceļos uz VSPC ‘’Dagda’’ telpām. Ienāciet un aplūkojiet!Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Dagdas novadā turpinās akcija “Iepazīsti savu novadu un Dagdas novada 100 ģimenes!”. Tās ietvaros ģimenei, kas saņēmusi ielūgumu no skolas vai PII, jānofotografējas kādā sev mīļā vietā novadā, rokās turot īpašo ceļojošo akcijas simbolu. Šis simbols tika izgatavots un ceļo no vienas ģimenes pie otras. Pašlaik ir kopā nu jau 55 ģimenes iesūtījušas savas foto un aprakstu par sev mīļāko Dagdas novada vietu. Informācija ir pieejama: http://www.dagda.lv/izglitiba/konkursi/akcija-iepazisti-savu-novadu-un-dagdas-novada-100-gimenes.htmlLai arī turpmāk notiek tādas iniciatīvas un aktivitātes, kuras var kļūt par skaistu tradīciju un bagātināt iestādes un tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt visiem pozitīvas emocijas un gandarījumu. Lai skaista Latvijas svētku diena katrā ģimenē, klasē, skolā!Latvija... lai gan tā ir maza, bet lai ir stipra. Leposimies, kad Latvijas vārds izskan pasaulē. Lai mūsu valstī dzimst cilvēki, kas sajūsmina pasauli. Lai mūsu sirdi sasilda valsts svētki, kas aizkustina un dāvā siltumu mums!Tā ir Latvijas dzimšanas diena – svētki, kas izdodas brīnišķīgi, ja veidojam tos paši. Un to, ko nespēsim paveikt paši, varēsim izdarīt kopā ar tuvākajiem līdzcilvēkiem, sabiedrību un vienotu tautu.Dagdas novada IKSN vārdā vadītāja Marija Micķeviča