TEĀTRIS MANI IEDVESMO

img

Krāslavas novada izglītības iestāžu teātra kolektīvu vadītāju un audzēkņu praktiskās darbības seminārs 2018. gada 21. novembra pēcpusdienā Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā pulcēja 30 teātri mīlošus un teātrī spēlējošus bērnus un jauniešus no Krāslavas un Indras pamatskolām, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Radošā, izglītojošā, kustīgā un drosmīgā atmosfērā  pagāja gandrīz trīs stundas.Sākumā - teātra kolektīvu iepazīšanās-kolektīva vizītkartes prezentācija, pašu sastādītu mēļu mežģu skandēšana. Saskarsmes iemaņu un spēju darboties komandā izkopšanas praktiska darbošanās notika teātrasporta pulciņa “Vārna” ( KVĢ) skolotājas Dainas Andžānes vadībā. Katra kolektīva vadītājs kopā ar audzēkņiem piedāvāja savu iesildīšanās nodarbību (kā tas notiek viņu kolektīvā) - labās prakses piemēru, iesaistot visus dalībniekus. Noslēgumā drosmīgākie izspēlēja dažas no teārtasporta turnīru spēlēm, atzīstot, ka no pirmās reizes gan saprast grūti, gan uzdrošināties runāt nesagatavotam, bet pēc publikas pieprasījuma un tās virzītam ir grūti, tas jāmācās.Noslēgumā jautāti, kāpēc apmeklē teātra pulciņu, atbildēja:-uzstājoties uzvedumos, man patīk tēlot dažādas lomas, tā ir mana aizraušanās, man patīk uzstāties uz skatuves; -man patīk smieties, es vēlos skaisti runāt, pavadīt laiku kopā ar draugiem;-es gribu aktīvi strādāt un atpūsties, kā arī attīstīties, tas attīsta prātu un ļauj iejusties lomās;- gribu iepazīt jaunus un interesantus cilvēkus, man patīk aktīva dzīve, es dzīvoju uz visiem 100%;-teātris mani iedvesmo, tas piedod manai dzīvei jaunus toņus, un tas ir forši.Kad skolēni devās uz nākamo tajā dienā ieplānoto aktivitāti, skolotāji palika un apsprieda iespējamos pasākumus interešu izglītības teātra jomā šajā 2018./19. mācību gadā: 2020. gada Svētku koncepcijas piedāvājumu, skatuves runas konkursa 1.kārtas norises nianses 04.03.2019., teātru skati-svētkus 27.03.2019., dalību valsts līmeņa teātru festivālos 2019. gada martā un aprīlī.Paldies arī mūsu viešņai un kolēģei no PII ”Pīlādzītis” Jeļenai Vorošilovai (jāteic, ka daudzi no šī brīža teātra pulciņu audzēkņiem pirmās iemaņas skatuves mākslā guva bērnudārzā viņas vadītajās nodarbībās pirms gadiem 7-10), kura pedagogus iepazīstināja ar savu veikumu- grāmatu “Teātra pulciņš pirmskolā un sākumskolā”, kas tik tikko kā izdota izdevniecībā RaKa, viens eksemplārs tika uzdāvināts arī Krāslavas BJC, ko var izmantot mūsu skolu teātru skolotāji.Radošu decembri visiem, kas spēlēs teātri Ziemassvētku un Jaungada noskaņās. Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa