Dagdas novada angļu valodas konkurss

img

29. janvārī Dagdas vidusskolā satikās 4.-5.klašu skolēnu pārstāvji no Dagdas novada skolām, lai piedalītos angļu valodas konkursā “Spelling Bee 2019”.

Šis konkurss notika jau otro gadu, un dalībnieki ar lielu interesi sacentās angļu vārdu burtošanā. Pasākumā piedalījās  arī Dagdas vidusskolas 3.b un 4.a klases skolēni, kuri uzstājās ar jaukiem priekšnesumiem, lai iedvesmotu dalībniekus veiksmei.Konkursam bija trīs kārtas. Pēc katras kārtas skolēni, kuri saņēma vairāk punktu, turpināja sacensības nākamajā kārtā. Tā līdz finālam tika trīs skolēni, kuri savā starpā sadalīja trīs godalgotās vietas. Esam lepni par konkursa uzvarētājiem.1.vieta - Kirils Drozds, 4.klases skolēns no Ezernieku vidusskolas. 2.vieta - Ainārs Aleksāns,  4.klases skolēns no Dagdas vidusskolas 3.vieta-Sanita Sinicina, 4.klases skolniece no Andzeļu pamatskolas.Visi konkursa dalībnieki saņēma pateicības par dalību konkursā, bet uzvarētāji saņēma gan diplomus, gan balvas.Žūrija atzīmēja, ka skolēni ar interesi  un konkurenci piedalās šajā konkursā.  Tas attīstīta skolēna koncentrēšanās, pareizrakstības prasmes, prasmi uzstāties publiski, būt tolerantam un atbildīgam.Gribas pateikt pateicības vārdus angļu valodas skolotājiem Ualentīnai Kivliņai, Tatjanai Žvirblei, Jevgēnijam Igaunim un Larisai Mačukānei par skolēnu sagatavošanu konkursam, darbu konkursa vērtēšanā un atbalstu.Liels paldies arī Dagdas novada IKSN darbiniekiem par palīdzību konkursa un balvu sagatavošanā. S. Smirnova, Dagdas novada angļu valodas skolotāju MA vadītāja