Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņu panākumi

img

2019. gada 1. martā Daugavpils Universitātē notika III Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Naujene WIND 2019”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 5. klarnetes klases audzēknis Jānis Vorslovs un saņēma ATZINĪBU. Audzēkni konkursam sagatavoja pedagogs Jānis Greckis( koncertmeistare Alla Kuzmiča).

    2019. gada 1. martā notika Latgales vokālās mūzikas konkurss ”Balsis 2019” Rēzeknē, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas meiteņu vokālais ansamblis “Krāslaviņa” (vadītāja Olga Grecka) un ieguva II pakāpes (37,63 p.) DIPLOMU.       2019. gada 1. martā Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VI Latvijas mūzikas skolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi Baiba Batarāga 5. flautas spēles klase (pedagogs Jeļena Mihailova), Anna Guba un Justīne Nartiša 5. vijoles spēles klases audzēknes (pedagogs Lilita Ivanova).Sveicam audzēkņus ar panākumiem un pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu! Irēna Milaša, direktora vietniece mācību darbā.