Dagdas skolēni Igaunijā

img

Dagdas vidusskolas skolēni piedalījās projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” fizikas gada ietvaros. Projekta ietvaros skolēniem bija iespēja piedalīties mācību braucienā–vizītē uz Tartu (Igaunija).

Skolēni apmeklēja zinātnes centru AHHAA, kur varēja uzzināt daudz ko jaunu, interesantu un noderīgu ne tikai mācībām, bet arī dzīvei. Guva jaunu pieredzi, aktīvi pavadīja laiku, veicināja interesi pret zinātni un izmēģināja daudz ko interesantu un līdz šim neredzētu un, protams, paplašināja arī savas fizikas zināšanas. Zinātnes centrs AHHAA ir lielākais zinātnes centrs Igaunijā un Baltijas valstīs. 
Mums bija iespēja apmeklēt planetāriju, kur varējām iejusties kosmonautu, zinātnieku lomā un „apceļot” mūsu Zemeslodi, kā arī varējām piedalīties meistarklasē, izmatojot fizikas zināšanas atstarotāju izgatavošanā. Manuprāt, ka šī mācību ekskursija bija ļoti vērtīga, noderīga un pamācoša, kā arī mēs varējām paplašināt savu redzes loku. 
Lielu paldies mēs gribam teikt M.Mickevčai, Ž.K,Vasiļjevai, V.Orolam, L.Mačukānei un, protams, arī liels paldies mūsu šoferīšiem Antonijam un Ilmāram par drošu ceļu. 

I.Kuzmina, Dagdas vidusskola