Mācību vizīte kara muzejā

img

2018. gada 18. aprīlī 7. klašu skolēni devās izzinošā mācību vizītē projekta STEM un vides jomas radošās darbnīcas ”Robotikas klubiņš” dalībniekiem un projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) un Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Apmeklējot “Šokolādes muzeju”, skolnieki izbaudīt šokolādi ar visām maņām atraktīvā ekskursijā, izzināja saldumu tapšanas noslēpumus, iejutās ekspertu ādā un degustēja jaunākos produktus, iepazinās ar uzņēmuma struktūru un darbiniekiem, kļuva par īsteniem saldumu meistariem. “Laimas” šokolādes muzeja ekspozīciju iekārtošanā ir izmantoti 100 kilogramu īsto kakao pupiņu, savukārt tā vecākajam eksponātam ir vairāk nekā 120 gadu.  
Ikviens muzeja apmeklētājs tiek cienāts ar īpašo “Laimas” karsto šokolādi, kā arī “Laimas” šokolādes konfektēm. Gadā muzejā tiek izdzerti vidēji 1 195 litri karstās šokolādes dzēriena un apēstas četras tonnas “Laimas” konfekšu. Nogaršojām karsto šokolādi no šokolādes strūklakas un kļuvām par dizaineriem veidojot savu šokolāžu ietinamos papīrus ar dažādiem uzrakstiem. Izmantojot QR tehnoloģiju iespējas saglabājām savas atraktīvās 3D veidotās bildes un animācijas. Neaizmirsām arī līdzi nopirkt kādu ``Laimas`` saldumiņu. Enerģijas pilni devāmies vēsturiskā pastaigā pa Vecrīgu. Skolēni stāstīja, ko viņi zina par Vecrīgu, un skolotāji dalījās ar dažādām leģendām un nostāstiem par Kaķu namu un Lielo ģildi, Brīvības pieminekli, Doma baznīcu. Vērojām mazo ieliņu un bruģa senatnīgumu un nepagājām garām 
arī Brēmenes muzikantiem. Izstaigājām visu Vecrīgu līdz nonācām līdz Pulvertornim, kurš 20.gs 90.gados tika atjaunots kā Latvijas Kara muzejs. Muzeja mērķis ir atklāt sabiedrībai sarežģīto Latvijas militāri politisko vēsturi, īpaši akcentējot 20.gadsimtu, kura laikā latviešu tautai nācās divas reizes izcīnīt savu neatkarību.  Ekspozīcija „Karavīri un karamāksla 9.- 16.gs.” atspoguļo senāko Latvijas vēstures daļu. Pateicoties arheoloģiskajiem izrakumiem un senajām hronikām, šodien mēs zinām, ar ko bija bruņoti senie baltu un somugru karavīri, līdz mūsdienām nonākuši apraksti par mūsu priekšteču cīņām ar iekarotājiem un par karagājieniem pret. Latvijas Kara muzejā vienā no Pulvertorņa zālēm iekārtota ekspozīcija „Latvija un latviešu karavīri 17.- 18.gs.”, kura vēsta par Latvijas vēsturi 17.- 18.gs.  un rāda latviešu vīriešu dienestu - kara klausību Krievijas impērijas armijā. Ekspozīcija „Latvieši kara klausībā 19.gs. līdz 20.gs. sākumam” ietver sevī sadaļas par rekrutēšanas sistēmas ieviešanu Latvijas teritorijā 1793.gadā, 19.gs. 60. - 70.gadu militārajām reformām Krievijas impērijas armijā, 19.gs. otrās puses latviešu virsniecības veidošanos. Ekspozīcija “Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918 – 1920” ir muzeja nozīmīgākais valsts simtgades projekts. Neatkarības karā bija daudz mirkļu, kad Latvijas Republikas liktenis karājās mata galā, taču to 
izdevās aizstāvēt un nosargāt. Tāpēc Neatkarības karš par spīti daudzām grūtībām un upuriem ir arī Latvijas zelta stunda – varonības un uzvaras laiks. Ekspozīcija „Latvijas valsts aizsardzība 1920.- 1940.” stāsta par Latvijas valsts drošības sistēmu, kas izveidojās pēc Latvijas Atbrīvošanas cīņu beigām 1920. gada 11. augustā. Ekspozīcija atspoguļo Latvijas armijas attīstību, karavīru sadzīvi un apmācību, militārās izglītības iespējas, kā arī dažādu sabiedriski- militāro organizāciju darbību līdz Latvijas valsts okupācijai 1940. gada jūnijā. Ekspozīcija „Latvija II pasaules karā” stāsta par abiem okupācijas režīmiem un šo režīmu bruņotajos spēkos iesaukto Latvijas iedzīvotāju likteņiem. Izstāde “Latvijas karavīri Miera uzturēšanas misijās un Starptautiskajās operācijās. 1996.–2016. gads”. Eksponētas dažādas karavīru piemiņas lietas un fotogrāfijas, īpaša vieta atvēlēta Starptautiskajās operācijas kritušajiem Latvijas karavīriem. Izstāde ir unikāla, jo tā ir pirmā, kura vienkopus parāda un sniedz informāciju par Starptautiskajām operācijām un misijām no 1996. gada līdz mūsdienām.  Muzejā ir iespējams apskatīt kara tehnoloģiju attīstību, daudz dažādu tanku, ieroču, lidaparātu, kuģu modeļu. Arī varējām apskatīties vēsturiskos video stāstus, kas atainoja kara laika cilvēku dzīvi, kara fotoizstādi, pa
šiem bija arī dzirdējām šausminošās šāviņu un lādiņu sprāgšanas skaņas, kas rosina aizdomāties. Latvijas karavīri bija ļoti radoši un ar izdomu bagāti, jo no nekā spēja izveidot dažādus sadzīvē nepieciešamus priekšmetus, piemiņas lietas, gredzenus. Izlasījām arī dzīvību sargājošus buramvārdus, kurus deva līdzi karavīriem. Paldies skolas administrācijai un skolēnu vecākiem par atbalstu!
Skolotājas Lolita Dzalbe, Lāsma Dzirkale, Natālija Raudive, Dzintra Rateniece, Daiga Kušnire