Absolventi, lai piepildās jūsu sapņi!

img

Gaismas pils pie ezera – gluži kā pasakā. Tā ir Ezernieku vidusskola, kas izved lielajā dzīvē divus desmitus absolventu.

Aiz muguras saspringts mācību gads, bet tā “vainags” – daudzas absolventiem pasniegtās balvas. Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure pasniedza Izglītības, kultūras un sporta nodaļas goda rakstus pašiem labākajiem. Skanot aplausiem, apsveikumus saņēma Viola Daniela Kiseleva, Jūlija Mošaka, Ilze Andžāne, Agneta Igaune, Nikita Dolgova, Ilvija Čapkeviča, Daiga Karpoviča, Viktorija Andronova, Karīna Potapova, Arnis Savko, Vladislavs Jakovelis un Ligita Silova. Bija arī svinīgā pasākuma “rozīnīte”: Ligitu sveikt izgāja piecas māsas vienādos cerību krāsas tērpos –  Jūlija, Ilona,   Aina, Inga, Ksenija, un brāļameitas Aļona un Arina. Liriski un aizkustinoši līdz asarām... Katru absolventu sirsnīgi uzrunāja skolas direktors Aleksandrs Gžibovskis, direktora vietniece Broņislava Andžāne, klases audzinātāja Veneranda Lutinska, pagastu vadītāji... Tradicionālo jūnija svētku dalībniekiem tika veltītas liriskas vārsmas un dziesmas. Daudz ziedu, dāvanu un smaidu vērsa šo dienu neaizmirstamu. Un siltais lietutiņš šajā brīdī pār Ežezeru – laba pazīme. Dzimtās skolas sienās iegūtās zināšanas palīdzēs jauniešiem, kuri iesoļo lielajā dzīvē, kļūt stipriem, brīviem un noderīgiem savā dzimtenē. Lai piepildās visi sapņi!

Aleksejs GONČAROVS