Lai jums veicas!

img

Jūnija perlamutra ausmas – apburošs rīta skaistums... Kā balva tiem, kas pēdējo reizi pārkāpa skolas slieksnim. Absolventu balle jasmīnu ziedēšanas laikā – īsta burvība. Ar nemainīgu rituālu - pirmo saules staru pielūgšanu. Ezeru zemes skaistums šādā rītā pacilā. Ko tādu nekad nevar aizmirst…

Otrā vasaras sestdiena, Dagdas Kultūras centrā simtiem viesu. Ziedu jūra, smaidu parāde... Un uzreiz redzami svinību galvenie varoņi: svinīgi tērpi, smalkas frizūras, eleganti pušķi rokās. Šodien divās izlaiduma klasēs viņu ir 36! Un, kad pilnā zāle pieklust un ienāk smaidīgi puiši un meitenes ar klases audzinātājām Olgu Boboviču un Olitu Loči, visi pieceļas. Un Latvijas Republikas himna “Dievs, svētī Latviju...” skan lielā, harmoniskā korī. 2019. gada absolventus uzrunā skolas direktore Vija Gekiša, Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis... Bet personīgie novēlējumi 12. klašu skolēniem sākās ar Danielas Čapkevičas benefici. Apburošā jaunā dīva izcēlās itin visā – mācībās, daiļradē, olimpiādēs un konkursos, cītīgi darbojās skolas parlamentā, iesaistījās dzimtā novada tēla veidošanā. Rezultāts – iegūtas daudzas balvas, tostarp Ministru prezidenta K. Kariņa, Latgales plānošanas reģiona, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pateicības raksti… Reģionālās balvas tika 
pasniegtas arī Airitai Olehnovičai un Janai Kraulišai, novada balvas – Ilzei Rečai, Sintijai Sadovskai, Diānai Čerņavskai, Kristīnei Vinokurovai, Veronikai Mamedovai, Līgai Stepiņai, Žanim Sisojevam, Daniēlam Frīdriham, Aleksejam Juhna, Ernestam Krilovam, Airitai Olehnovičai, Janai Kraulišai, Elizabetei Zarinai un Janai Sipovičai. Atvadu vakara mākslinieciskais noformējums – labākie skolas mākslinieciskās pašdarbības priekšnesumi, kad lieliskajā svētku programmā priekšnesumi ar absolventu piedalīšanos vizēja kā briljanti. Labu ceļavēju!

Aleksejs GONČAROVS