Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa informācija par būtiskākajiem reģistrētajiem notikumiem Aglonas novadā periodā no 20. aprīļa līdz 19. maijam.

Aglonas novadā Preiļu iecirkņa elektroniskajā notikumu žurnālā tika reģistrēti 33 notikumi, apkalpojamajā teritorijā tika sastādīti vairāki administratīvo pārkāpumu protokoli, uzsākti kriminālprocesi, veiktas resoriskās pārbaudes un uzsāktas administratīvās lietvedības. Tika veiktas vairākas ieroču pārbaudes un preventīvie pasākumi sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Veiktas profi laktiska rakstura pārrunas ar nepilngadīgajiem mācību iestādēs.

 

Aglonas novadā tika reģistrēti 5 sadzīves konfl iktu gadījumi. Tika reģistrētas 2 zādzības – nozagtas dažādas sadzīves mantas, tiek veiktas pārbaudes. Reģistrēti 2 iesniegumi par automašīnas bojāšanas faktiem, uzsākts kriminālprocess.

Preiļu iecirknī reģistrēti 2 fakti par svešas mantas bojāšanu – uzsāktas resoriskās pārbaudes. Elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrēts notikums par mobilā telefona bojāšanu ar transporta līdzekļa palīdzību, tiek veikta pārbaude.

Reģistrēts iesniegums no privātpersonas par nelikumīgām darbībām ar bankas kontiem. Par faktu tiek veikta pārbaude.

Reģistrēti arī 2 iesniegumi par naktsmiera traucēšanu – vainīgās personas sauktas pie administratīvās atbildības. Konstatēti arī vairāki miesas bojājumu nodarīšanas fakti, uzsāktas administratīvās lietvedības. Aglonas novadā konstatēts kūlas degšanas fakts – uzsākta administratīvā lietvedība.

Aglonas novadā konstatēti arī vairāki alkoholisko dzērienu lietošanas  fakti sabiedriskā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem vainīgām personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli,  kā arī veiktas profi laktiska rakstura pārrunas. Fiksēti arī vairāki pārkāpumi par gājēju ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu – pārkāpējiem sastādīti  administratīvo pārkāpumu protokoli.

Aglonas novadā konstatēts ceļu satiksmes pārkāpums – 1 persona vadīja traktoru alkohola reibuma stāvoklī, 1 persona vadīja sieviešu tipa velosipēdu alkohola reibuma stāvoklī – (virs 1,5 promilēm). Reģistrēts 1 ceļu satiksmes negadījuma notikums Aglonas novadā, Kastuļinas pagastā, kas notika sadursmes ar meža dzīvnieku rezultātā.