Informācija par VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBU kārtību AGLONAS BAZILIKĀ 2017. gadā.

img

11. augusts, piektdiena SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
7.00 sv. Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas sv. Mise, svētība slimniekiem
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Vakara sv. Mise, Dievmātes litānija

12. augusts, sestdiena ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
7.00 Rīta sv. Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas sv. Mise, laulības solījumu atjaunošana
15.00 Žēlsirdības kronītis
19.00 Vakara sv. Mise saderinātajiem, Dievmātes litānija13. augusts, svētdiena
7.00 Rīta sv. Mise
10.00 sv. Mise
11.00 Rožukronis
12.00 Dienas sv. Mise
15.00 Žēlsirdības kronītisSVĒTĀ MEINARDA svinības
18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, procesija ar Fatimas Dievmātes statuju apkārt bazilikai
22.00 Lūgšanu vakars
24.00 Pusnakts Mise, nakts adorācija bazilikā14. augusts, pirmdiena
7.00 Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Dienas sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Sv.Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
16.00 sv.Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra)
1.00-7.00 adorācija bazilikā15. augusts, otrdiena
7.00 Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Sv.Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.
10.00 sv.Mise poļu valodā apakšējā baznīcā
10.00 Sprediķis krievu valodā
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Vakara sv.Mise (pie Dievmātes altāra)Avots: www.aglona.lvfoto: www.aglonasbazilika.lv